«Εφικτή αν και δύσκολη» η επίτευξη συμφωνίας έως το τέλους του έτους για τον μηχανισμό κοινής τραπεζικής εποπτείας στην ευρωζώνη, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το 2013, εκτίμησε ο ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, Μισέλ Μπαρνιέ.«Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε προτείνει είναι εφικτό και δύσκολο», δήλωσε ο Μπαρνιέ μετά το πέρας της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στην Κύπρο.«Είναι εφικτό να επιτύχουμε μια συμφωνία γι' αυτή την πρόταση πριν το τέλος Δεκεμβρίου», διαβεβαίωσε.«Δεν θα σας το έλεγα αυτό αν οι ηγέτες της ευρωζώνης δεν είχαν λάβει την απόφαση που έλαβαν στις 29 Ιουνίου», στη διάρκεια της τελευταίας Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, επεσήμανε ο Μπαρνιέ.Στην εν λόγω Σύνοδο η εφαρμογή μιας κοινής εποπτείας των τραπεζών της ευρωζώνης είχε οριστεί ως προϋπόθεση, ώστε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) να μπορεί να δανείζει άμεσα τις τράπεζες χωρίς να μεσολαβούν τα κράτη, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο να επιβαρύνεται το έλλειμμά τους.Σύμφωνα με τις προτάσεις που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έχει την ευθύνη επίβλεψης του συνόλου των περίπου 6.000 τραπεζών της ευρωζώνης.«Η πρότασή μας, που πάντα μπορεί να βελτιωθεί, είναι η πιο κοντινή σε αυτό που είχαν ζητήσει οι κυβερνήσεις», υπογράμμισε ο Μπαρνιέ.