Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος STARTER (Sustainable Transport for Areas with Tourism through Energy Reduction) πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των φορέων του νησιού, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Κω, του καθηγητή ΤΕΙ, κ. Τυρινόπουλου Ιωάννη και της εκπροσώπου του Ινστιτούτου Μεταφορών κας Κορτσάρη, σχετικά με τη δημιουργία και εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Μετακίνησης.

Στόχος του έργου είναι να προωθήσει ενεργειακά αποδοτικές και βιώσιμες πολιτικές και πρακτικές μεταφορών, μέσα από την συνεργασία τοπικών φορέων στα πλαίσια των Τοπικών Συνεργατικών Δικτύων (Local Travel Plan).

To Starter με τίτλο: «Βιώσιμες μεταφορές σε τουριστικές περιοχές μέσω της μείωσης της κατανάλωσης της ενέργειας, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE) της Ε.Ε.

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου (33 μήνες), οι εταίροι θα εφαρμόσουν τις προαναφερθείσες πολιτικές στις εξής 5 πιλοτικές τουριστικές περιοχές: NOORDWIJK (ΟΛΛΑΝΔΙΑ), ΚΩΣ (ΕΛΛΑΔΑ), FUERTEVENTURA (ΙΣΠΑΝΙΑ- ΚΑΝΑΡΙΑ), WERFENWENG (ΑΥΣΤΡΙΑ) KAI WEST BALATON (ΟΥΓΓΑΡΙΑ).

Στην συνάντηση κλήθηκαν εκπρόσωποι φορέων που εμπλέκονται με τις μετακινήσεις και τον τουρισμό. Από την συζήτηση και τον εποικοδομητικό διάλογο δημιουργήθηκε μια άτυπη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων.

Η συνεργασία αυτή ελπίζουμε ότι θα διατηρηθεί και μετά το πέρας του έργου. Οι εκπρόσωποι των φορέων κατέθεσαν την αγωνία τους, τα προβλήματα και τις ανάγκες του νησιού, προκειμένου να δημιουργηθεί το Τοπικό Συνεργατικό Δίκτυο. Αξιοσημείωτες ήταν οι παρατηρήσεις του καθηγητή ο οποίος τόνισε τρία δυνατά σημεία – πλεονεκτήματα για την επιτυχία του προγράμματος, καθώς: η Κως έχει μια ιστορία στο ποδήλατο και είναι το κατεξοχήν ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ, η δημιουργία του Ενιαίου Φορέα Συγκοινωνιών, μια κίνηση πρωτοποριακή στον Ελλαδικό Χώρο και τέλος η καλή συνεργασία και το ενδιαφέρον των εμπλεκομένων φορέων.

Τα στοιχεία αυτά, μαζί με μια σειρά άλλων μέτρων (π.χ. εφαρμογή του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης και άλλων προτάσεων που διατυπώθηκαν στην συνάντηση εργασίας) μπορούν να οδηγήσουν στην δημιουργία και εφαρμογή του Τοπικού Συνεργατικού Δικτύου.