Ρόδος: Διεκδικούν 371.000 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα

Αγωγή με την οποία διεκδικούν το ποσό των 371.000 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, κατέθεσαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου εκπρόσωποι της Τράπεζας Ανατολής.
Η αγωγή κατατέθηκε διά  του δικηγόρου κ. Γιάννη Καραμιχάλη και αναμένεται να εκδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αγωγή, η Τράπεζα Ανατολής είχε απορροφηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το 1932 και στην συνέχεια συστάθηκε ένας αλληλόχρεος τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο και κατατέθηκαν 86 εκατομμύρια χρυσά Φράγκα υπέρ των μετόχων της τράπεζας Ανατολής.

Με την αγωγή που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου ζητείται να καταβληθεί το ποσό από τον αλληλόχρεο λογαριασμό που αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη μετοχή, η αξία της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 371.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως όλα αυτά τα χρόνια ο συγκεκριμένος λογαριασμός όχι μόνο δεν έκλεισε, σύμφωνα και με τους όρους της συμφωνίας που είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο τραπεζών, αλλά παράλληλα τοκιζόταν με 7% ετησίως.

Έτσι οι συμπολίτες μας που προσέφυγαν στην δικαιοσύνη, έκαναν καταγγελία του αλληλόχρεου λογαριασμού ως προς κομμάτι που αντιστοιχεί στην μετοχή που κατέχει και η οποία προσδιορίζεται στην τιμή των 371.000 ευρώ.