Θα αποτυπωθεί το δίκτυο φωτισμού της Ρόδου

Ποσό που πλησιάζει τις 25.000 ευρώ, θα διαθέσει η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου για να αποτυπωθεί το δίκτυο φωτισμού στους δρόμους του νησιού της Ρόδου.

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρία «Νικολαΐδης Πρόδρομος & ΣΙΑ ΕΕ» η οποία έχει και την υποχρέωση να καταθέσει προτάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, στη λειτουργία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Ρόδου. Η εταιρία σύμφωνα με τη σύμβαση που υπεγράφη, θα αποτυπώσει το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και θα καταχωρήσει τα στοιχεία σε διαδικτυακή εφαρμογή, αναλαμβάνοντας την τεχνική υποστήριξη για δύο χρόνια.

Επίσης θα συντάξει φωτοτεχνικές μελέτες για όλους τους τύπους των οδών, θα μετρήσει την ένταση του φωτισμού σε δρόμους που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας, και θα καταθέσει αναφορά για τη μείωση εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

Το έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα 8 μηνών.