Μήπως θα έπρεπε να γίνει  κάτι και γι’ αυτούς;

Μήπως θα έπρεπε οι αρμόδιοι της ΔΕΗ να επιτρέψουν το διακανονισμό και για όσες περιπτώσεις έχει γίνει διακοπή ρεύματος λόγω ανεξόφλητων ποσών;

Αυτή την πρόταση κατέθεσε μέσω της «Ρ» συμπατριώτης μας που ανήκει σε αυτή την ομάδα καταναλωτών καθώς δεν κατάφερε όλο το προηγούμενο διάστημα να συγκεντρώσει κάποιο ποσό για να προχωρήσει σε διακανονισμό.

Όταν πήγε να το κάνει αφού του έγινε διακοπή, έμαθε ότι θα πρέπει να καταβάλει ποσό 1000 ευρώ καθώς διαφορετικά δεν μπορεί να κάνει κάτι.

«Αν είχα εγώ αυτό το ποσό, που δεν το έχω γιατί είμαι άνεργος με δύο παιδιά και δουλεύει μόνο η γυναίκα μου δεν θα έφτανα στο σημείο να αφήσω να μου κόψουν το ρεύμα» είπε στη «Ρ». Για αυτές τις περιπτώσεις κάτι δεν πρέπει να γίνει;                         

Β. Μ.