ΕΟΤ: Δράσεις προώθησης  του συνεδριακού τουρισμού στη Μ. Βρετανία

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ενέκρινε δαπάνη για την ετήσια συνδρομή του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Μ. Βρετανίας & Ιρλανδίας στον επαγγελματικό σύνδεσμο Oysters (http://oystersworld.com/), που στόχο έχει τη διασύνδεση των εθνικών οργανισμών τουρισμού ή/και convention bureaus με επαγγελματίες του κλάδου συνεδριακού τουρισμού (MICE, Meetings, Incentives, Conferences, Events), αλλά και την γενικότερη ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα της ειδικής αυτής μορφής τουρισμού.

Ο επαγγελματικός σύνδεσμος Oysters (http://oystersworld.com/), αποτελείται από στελέχη εθνικών οργανισμών τουρισμού ή/και convention bureaus, που εκπροσωπούνται στη Μ. Βρετανία, όπως π.χ. οι Εθνικοί Οργανισμοί Τουρισμού της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Κύπρου και της Μάλτας και τα Γραφεία Συνεδριακού Τουρισμού της Ιρλανδίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας.

Το Γραφείο στο Λονδίνο θα έχει τη δυνατότητα, μέσω του συνδέσμου να αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία αλλά και επαφές με σημαντικό αριθμό βρετανών επαγγελματιών και εκπροσώπων του Τύπου που ειδικεύονται στον συνεδριακό τουρισμό και τον τουρισμό κινήτρων, μέσω των τακτικών συναντήσεων και των εκδηλώσεων τις οποίες διοργανώνει ο εν λόγω σύνδεσμος για τα μέλη του με επαγγελματίες της εν λόγω ειδικής μορφής τουρισμού. Επιπρόσθετα, η εγγραφή του Γραφείου στον σύνδεσμο Oysters, περιλαμβάνει τα εξής:

α) Καταχώρηση στον κατάλογο μελών στον διαδικτυακό τόπο του συνδέσμου Oysters: http://oystersworld.com/oystersworldwide.asp,

β) Αναφορά του ΕΟΤ σε στοχευμένα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία (newsletters) του συνδέσμου Oysters, και

γ) Προώθηση τυχόν συμμετοχής του Ε.Ο.Τ. σε εκθέσεις συνεδριακού τουρισμού, π.x. The Meetings Show, μέσω των ανωτέρω newsletters.

Παράλληλα, ο ΕΟΤ ενέκρινε δαπάνη  για τη συμμετοχή του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Μ. Βρετανίας & Ιρλανδίας στην ετήσια εκδήλωση του συνδέσμου Οysters με τίτλο “Oysters Annual Event 2016”, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου.

Η ετήσια εκδήλωση του συνδέσμου Οysters  αναμένεται να προσελκύσει 75-100 σημαντικούς επαγγελματίες του κλάδου συνεδριακού τουρισμού (MICE, Meetings, Incentives, Conferences, Events) της Μ.Βρετανίας.

Σημειώνεται, ότι σε κάθε οργανισμό τουρισμού παραχωρείται ειδικός χώρος στον οποίο τα στελέχη του θα μπορούν να υποδέχονται τους βρετανούς οργανωτές συνεδρίων (meetings and event organisers) και να τους ενημερώσουν για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και οφέλη που προσφέρουν οι προορισμοί τους,

Η εν λόγω εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με το δημοφιλές βρετανικό περιοδικό συνεδριακού τουρισμού M& IT του εκδοτικού ομίλου CAT Publications.