ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω Κυριακή 26 Αυγούστου 1956
Αριθ. Φύλλου 1611

ΥΠΟ ΔΥΟ ΑΛΙΕΩΝ
ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΕΙΔΟΣ ΙΧΘΥΟΣ ΗΛΙΕΥΘΗ ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΠΡΩΪΑΝ ΕΙΣ ΚΑΜΕΙΡΟΝ ΣΚΑΛΑ

Κατά τηλεγράφημα εκ Κρητηνίας, χθες την πρωΐαν οι Δημήτριος Πέτρου και Στέργος Ροδίτης, αντιστοίχως κυβερνήτης και ναύτης της αλιευτικής λέμβου “Νικηφόρος”, λεμβολογίου Σύμης 308, ηλίευσαν εις τα ανοικτά της Καμείρου Σκάλας ιχθύν αγνώστου είδους, όστις παρέμεινε επ’ αρκετόν εν ζωή. Ο εν λόγω ιχθύς είχε μήκος 0,80μ. πλάτος 0,50 μ. και βάρος 50 κιλών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Η επιτροπή ανεγέρσεως Ιερού Ναού Κρεμαστής αισθάνεται την υποχρέωσιν να εκφράση και δια του τύπου τας θερμάς της ευχαριστίας και τα ειλικρινή συγχαρητήρια προς τους εν Αμερική ομοχωρίους της δια την αποστολήν του ποσού των 1000 δολλαρίων ως πρώτην συμβολήν των υπερ της ανεγέρσεως του Ναού ευχόμενοι αυτοίς όπως η Χάρις της Θαυματουργού Παναγίας είη συμπαραστάτης και βοηθός.
Δια την Επιτροπήν
Ο πρόεδρος
Δρ. Κωστής Μιχαλάκης
 

ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ 12 ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
Απέπλευσεν εκ του λιμένος το Τουρκικόν πετρελαιοκίνητον “Ερδογάν” δια Μαρμαράν με 12 μουσουλμάνους.

ΑΦΙΚΕΤΟ Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
Αφίκετο εις Ρόδον ο Λιμενάρχης Καστελλορίζου κ. Μαρδάκης προς τακτοποίησιν διαφόρων υποθέσεων.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ “ΠΡΟΛΕΤΕΡΚΑ”
Εγνώσθη ότι την 7ην Σεπτεμβρίου αναμένεται να καταπλεύση το γιουγκοσλαβικόν τουριστικόν “Προλετέρκα” με διαφόρους περιγητάς, προερχόμενον εξ Αλικαρνασσού και κατεθυνόμενον εις Αττάλειαν.

ΑΝΕΥΡΕΘΗ ΣΤΥΛΟ
Υπό του Λιμεναρχείου ανευρέθη εις την πλαζ του Ενυδρείου στυλό Πάρκερ αξίας 500 δρχ. Τούτο παρεδόθη εις τον δικαιούχον.

ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΝ ΗΡΧΙΣΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΤΩΝ
Υπό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου ήρχισεν ο έλεγχος των από ξηράς συρομένων τρατών, καθόσον ως γνωστόν δια διατάγματος του Υπουργείου Βιομηχανίας απαγορεύεται η αλιεία δια μικρών τρατών, (κάτω των 700 οφθαλμών) ήτοι δια γρίπων, τρατακιών, κολοβρεκτών, μπραγανίων κ.λπ.

ΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΑΜΙΩΝ
Εκοινοποιήθη εις την Νομαρχίαν απόφασις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, δια της οποίας ορίζονται τα έξοδα κινήσεως των βοηθών δημοτικών ταμίων, εις 15 δραμάς καθ’ ημέραν κινήσεως.

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Δι’ εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών γνωρίζεται προς την Νομαρχίαν ότι τα βεβαιωθέντα κοινοτικά ή δημοτικά έσοδα υπό την ισχύν του Α.Ν. 1910/51, παραγράφονται μετά 7ετίαν από της βεβαιώσεως αυτών, καίτοι ο χρόνος των παραγράφων δια του νόμου τούτου ορίζεται εις 5 έτη καθόσον από της ενάρξεως της ισχύος του Ν.Δ. 3035/54 ενέπεσαν εις την υπό των διατάξεων του νόμου τούτου παραγραφήν μετά 7ετίαν.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΕΡ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Δι’ αποφάσεως της ΕΠΣΔ την Κυριακήν 2αν Σεπτεμβρίου και ώραν 3.30 μ.μ. θα διεξαχθή τουρνουά, υπέρ αποπερατώσεως του ιερού ναού Αγ. Αναργύρων.
Εις το τουρνουά εκλήθησαν να μετάσχουν οι Διαγόρας, Δωριεύς, ΑΟΝ και Ολυμπιακός, δύνανται δε να δηλώσουν συμμετοχήν μέχρι της Τετάρτης.
Οι ημιτελικοί θα διαρκέσουν 50’ και ο τελικός 70’ λεπτά.