Ο Δήμος Ροδίων καθιερώνει νέα ήθη και αρχές στη μίσθωση ακινήτων

Ποιος νόμος, ποια ήθη νέα και αυτά, που ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου δικαιούται να εισπράττει το ενοίκιο που απαιτεί, αλλά και ποσοστά π.χ. 2% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων της επιχείρησης, ανεξαρτήτως αν από το ύψος των όποιων ή όσων ακαθάριστων εισπράξεων στο τέλος του έτους τα αποτελέσματα της επιχείρησης είναι κέρδη ή ζημίαι, το 2% θα εισπραχθεί.

Ο Δήμος Ροδίων και οι αρμόδιοι που χειρίζονται τα οικονομικά αλλά και το νομικό σκέλος των μισθώσεων, θέλουν να εφαρμόσουν ένα νέο σχέδιο μισθώσεων, πιθανόν και να πρωτοπορούν, ίσως και να παρανομούν, γιατί άλλο το ενοίκιο και άλλο το ποσοστό (μέτοχος, μεσιτεία) μέσω του οποίου κατοχυρώνουν δικαίωμα είσπραξης από τα κέρδη ή τις ζημιές της επιχείρησης, του επαγγελματία, μετατρέπονται από ιδιοκτήτες και μέτοχοι εκ του ασφαλούς.

Σκεφτείτε αν αυτή η αντίληψη του δήμου που δημιουργεί νέα ήθη και δυσάρεστες καταστάσεις, το εφαρμόσουν παραδειγματιζόμενοι από το δήμο όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων και αρχίσουν να ζητούν για παράδειγμα από τα εστιατόρια, τα κάθε λογής καταστήματα και πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, ποσοστά επί των ακαθαρίστων μάλιστα εισπράξεων και μάλιστα εισπράξεων και μάλιστα ο δήμος για καλύτερη εξασφάλιση ορίζει και κατώτατο όριο τα 50.000 ευρώ.

Απορώ και όντως εξίσταμαι γιατί οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων και φορέων όπως τα Επιμελητήρια, ο εμπορικός σύλλογος, ο σύλλογος των εστιατόρων, τα σούπερ μάρκετ, ο σύλλογος ξενοδόχων δεν διαμαρτύρονται για το νέο είδος των μισθώσεων που εφαρμόζει ο Δήμος Ροδίων και εγώ συνεχίζω και πιστεύω ότι παρανομεί και ας μην είμαι νομικός, είμαι όμως επιμελής ως προς την νομοθεσία και εν προκειμένω με τις εμπορικές μισθώσεις οι οποίες όντως έιναι έτομες ως προς το κείμενο και τους όρους, τους γενικούς όρους βέβαια, πουθενά όμως για δικαιώματα σε ποσοστά.

Ίσως ο Δήμος Ροδίων, προσπαθεί να κρύψει την αδυναμία του να διαχειρισθεί ο ίδιος και επωφελεία του κάποια συ-γκεκριμένα δημοφιλή ακίνητα όπως αυτό του Ακταίον και του Συσσίτιου και προσπαθεί με την προσθήκη όρων για δικαιώματα 2% ποσοστών επί των ακαθαρίστων εισπράξεων των επιχειρήσεων του ιδιώτη, να κερδίσει αυτά που πιθανόν φαντάζεται ότι θα κέρδιζε ούτως ή άλλως με κέρδη ή ζημιές εις βάρος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας των πολιτών της.

Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι κερδοσκοπικός φορέας γι’ αυτό και έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, με σκοπό όχι το κέρδος, αλλά του όσον το δυνατόν καλύτερη παροχή υπηρσιών τους δημότες της, αλλά αν επιθυμεί κέρδη από μισθώσεις ακινήτων μαζί με τα ενοίκια, τότε ας προβεί στην ίδρυση δημοτικών επιχιερήσεων για το εν λόγω συγκεκριμένο σκοπό, δηλαδή την αξιοποίηση, την εκμετάλλευση των ακινήτων του, εμπορικά, επαγγελματικά και με σκοπό το κέρδο και όχι νέα ήθη στις μισθώσεις.

Όταν αναφέρομαι στο Δήμο Ροδίων δεν εννοώ μόνο την πλειοψηφία της δημοτικής αρχής, αλλά και τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις όλου του δημοτικού συμβουλίου εν τω συνόλω του, το οποίον ενίοτε οφείλει να δίδει καθαρές εξηγήσεις στους δημότες της για τέτοιες αποφάσεις.

Του Γεωργίου Β. Παπαγεωργίου