Κάτι νεώτερο από τη γέφυρα;

Με τη γέφυρα της Κρεμαστής έχουμε νεώτερα;

Εκείνη η παρέμβαση η μεγάλη που έπρεπε να γίνει και δεν έγινε και γι αυτό είχαμε τους νεκρούς… 

Αυτό δεν έλεγαν όλοι τότε;

Πού έμεινε το θέμα τελικά θα μας πει κάποιος τώρα που ξανάρχισαν τα  πρωτοβρόχια;