Επικαιροποίηση τεχνικών μελετών μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα και Βιολογικού καθαρισμού στην Μονόλιθο

Ο Δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος είχε συνάντηση εργασίας, σήμερα (Παρασκευή) στο γραφείο του, με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Μονολίθου κ. Κονισσή Διαμαντή παρουσία του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΡ κ. Καρατζιά Δημήτρη, του πολιτικού μηχανικού κ.  Κούτρη Στέλιου, του ειδικού συμβούλου του δημάρχου για θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων και περιβάλλοντος κ. Γαμβρούδη Χρήστου, καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων της ΔΕΥΑΡ, με θέμα την πορεία ολοκλήρωσης των επικαιροποιήσεων των τεχνικών μελετών κατασκευής των δικτύων άρδευσης και του βιολογικού καθαρισμού της Μονολίθου.

Τα έργα αφορούν την βελτίωση και εκσυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου της τοπικής κοινότητας Μονολίθου συνολικού προϋπολογισμού περίπου 380.000  € (με ΦΠΑ) για την εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής της Μονολίθου και συγκεκριμένα των περιοχών  Αγ. Γεωργίου και Λαγκώνα και την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού Μονολίθου για την εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής με ισοδύναμο πληθυσμό 500 κατοίκων.

Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι στόχος αποτελεί η ολοκλήρωση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα των επικαιροποιήσεων των τεχνικών μελετών των δύο αυτών σημαντικών και αναγκαίων για την περιοχή έργων υποδομής ώστε να καταστούν ώριμα. Μετά την ολοκλήρωση των μελετών θα εξευρεθούν πόροι για τη χρηματοδότηση των έργων, είτε μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 είτε μέσω ιδίων πόρων της ΔΕΥΑΡ, είτε μέσω του ΟΠΑΑΧ. Το έργα με την υλοποίηση τους θα δώσουν λύση στα σημαντικά προβλήματα άρδευσης και αποχέτευσης που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή.

Ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Μονολίθου για την ολοκλήρωση του αγροτικού δικτύου της κοινότητας και της υποβολής αιτήματος να παραχωρηθεί ο πρώην σταθμός χωροφυλακής στον δήμο για χρήση της κοινότητας και του πολιτιστικού συλλόγου.

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για το ενδιαφέρον του για την Κοινότητα Μονολίθου και δήλωσε ότι στέκεται στο πλευρό του για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών και του τόπου μας.