Έκτακτη συνεδρίαση  για την πολιτιστική πρωτεύουσα

Η έγκριση του δεύτερου φακέλου υποψηφιότητας της πόλης της Ρόδου για τη διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021 έρχεται για έγκριση σε έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, στη 1:30 το μεσημέρι.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Σώματος, στις 19 τρέχοντος μηνός, εγκρίθηκε ομόφωνα, αν και με παρατηρήσεις από πλευράς μειοψηφίας, το σχέδιο πολιτιστικής στρατηγικής της Ρόδου. Όπως είχε αναφέρει τότε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Τέρης Χατζηιωάννου, αυτό έχει να κάνει με τη στρατηγική της Ρόδου για την επόμενη δεκαετία και πρόκειται για ένα «δυναμικό κείμενο που λέει πολλά σε λίγα λόγια» ενώ αποτελεί ένα αναπτυξιακό σχέδιο της πόλης.

Σήμερα, έρχεται για έγκριση στο δ.σ., όπως προβλέπεται, η πρόταση, το λεγόμενο «pidbook» που θα υποβάλει η Ρόδος προκειμένου να πάρει τον τίτλο (σ.σ. ανάμεσα σε Καλαμάτα και Ελευσίνα) και, ακολούθως, οι σημαντικές ημερομηνίες μέχρι την τελική επιλογή είναι οι εξής:

Στις 5 Οκτωβρίου θα πρέπει η Ρόδος να καταθέσει την αίτηση υποψηφιότητάς της στο Υπουργείο Πολιτισμού, στις 7 Νοεμβρίου θα έρθουν εδώ (σ.σ. όπως και στις άλλες δύο πόλεις) οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες, στις 10 Νοεμβρίου θα γίνει η παρουσίαση της κάθε μίας από τις τρεις υποψήφιες πόλεις στο Υπουργείο και την επόμενη ημέρα, στις 11 του ίδιου μήνα, θα γίνει πια η τελική επιλογή.

Αναλυτικά, τα θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίασης είναι τα παρακάτω:
1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Χατζηϊωάννου)

1.1. Έγκριση του δεύτερου Φακέλου Υποψηφιότητας της πόλης της Ρόδου, για την διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021.

2. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου)

2.1. Αναμόρφωση προϋ -/σμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2016, Αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 380/25.9.2016.

2.2. Έγκριση της αρ.380/21.9.2016 Απόφασης Ο.Ε που αφορά «Τροποποίηση της αρ.38/2016 Απόφασης Ο.Ε με θέμα έγκριση εισήγησης αποχαρακτηρισμού εκτάκτων ειδικευμένων εσόδων με ισόποση αύξηση των εκτάκτων ανειδίκευτων, ως προς το ποσό αποχαρακτηρισμού ως πιστώσεις ΣΑΤΑ ύψους 3.864.189,92 € αντί του ορθού 3.553.075,00

3. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου κ. Φ. Χατζηδιάκου και Αντιδημάρχου κ. Ελ. Χατζηϊωάννου.