Συμφωνία για την σύνδεση των περιοχών από όπου διέρχεται ο αγωγός του Φράγματος Γαδουρά, με το δίκτυο της ΔΕΥΑΡ