Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου

Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13.30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης:

Eνημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

1.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)

1.1.Αναμόρφωση προϋ/σμού , τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ.έτους 2016

1.2.Έγκριση διαγραφής χρέωσης προστίμου αυθαιρέτου, αίτηση κ.Ε.Μανωλακιού, αρ.πρωτ.2/84773/2016.

1.3.Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένου ποσού Α.Ε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, αρ.πρωτ.2/85487/2016.

1.4. Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένου ποσού κ. ΓΚΟΧΡΑΗ ΝΤΑΝΤΦΑΡ του Αμπασαλή αρ.πρωτ. 2/88703/2016.

1.5. Έγκριση διαγραφής οφειλής της κας. SIROER ERIKA-MARIA με ΑΦΜ 154762248 αρ.πρωτ. 2/86794/2016.

1.6.Καθορισμός τιμών σε ακίνητα εκτός σχεδίου Δήμου Ρόδου, όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού για τον προσδιορισμό του ΤΑΠ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

(εισηγητής εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ.Μουτάφης)

1.7. Εξώδικη διαμαρτυρία-αίτημα της κ. Montero Encarnacion Yina για μείωση μισθώματος, αρ. πρωτ. 2/88409/19-10-2016

1.8. Παραχώρηση Δημοτικού Ακινήτου πλατείας, Διαγόρα Μητροπόλεως 22,25,27,28,31 στον « Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ».

1.9. Παραχώρηση Δημοτικού Ακινήτου πλατείας Διαγόρα Μητροπόλεως 19,21 στον « ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΟΔΙΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ»

2. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(Εισηγήτρια : Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα.Β.Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη)

2.1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου»  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Νότιο Αιγαίο» αρ.πρωτ. 2/8850/2016.

2.2. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αποκατάσταση βρεφονηπιακού σταθμού οδού Κισθηνίου Δήμου Ρόδου» στον Άξονα προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ30, Α/Α ΟΠΣ: 1714)

2.3. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, Δήμου Ρόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» Άξονα προτεραιότητας 3 «Βελτίωση Βασικών Υποδομών» (Κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ30, Α/Α ΟΠΣ:1714)

2.4. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» Άξονα προτεραιότητας 3 «Βελτίωση Βασικών Υποδομών» (Κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ30, Α/Α ΟΠΣ:1714)

2.5. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων αρ.πρωτ. 2/88855/2016.

3.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΚΑΙ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

(Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.Αθ.Κωνσταντίνου και Γ.Κακούλης)

3.1.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δ.Ε της Ρόδου (υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε.Αρχαγγέλου). αρ.πρωτ.16/86688/2016.

3.2.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΡΩΝΗΣ», αρ. πρωτ. 16/88443/19-10-2016.

3.3.Έγκριση  2ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013 & 4/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου (στη Δ.Ε. Ρόδου).» αρ.πρωτ. 16/88672/2016

3.4. Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου:       « Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρού προς Άγιο Θωμά »,προυπ. 80.000€, αρ. πρωτ. 16/88491/19-10-2016.

3.5. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο « Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22-11-2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου ( στη Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου), αρ. πρωτ. 16/86676/2016.

3.6.Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Συντήρηση Δημοτικών οδών, ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις (Δ.Ε ΑΦΑΝΤΟΥ), αρ.πρωτ.16/86670/2016.

3.7. Έγκριση μελέτης- τρόπος εκτέλεσης του έργου: ΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ», προυπ/σμού : 60.000,00€, αρ. πρωτ. 16/88281/2016.

3.8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11,25/11,4/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου ( Υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε. Πεταλούδων), αρ. πρωτ. 16/88381/2016.

3.9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: « ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ 28/01/2011 ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30/12/2012», Αρ. πρωτ. 16/88388/2016.

3.10.Έγκριση μελέτης και τρόπο εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ»αρ.πρωτ. 16/88891/2016

3.11. Έγκριση μελέτης και τρόπο εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ,ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» αρ.πρωτ. 16/88783/2016

3.12. Έγκριση μελέτης και τρόπο εκτέλεσης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» αρ.πρωτ. 16/88933/2016

3.13. Έγκριση μελέτης και τρόπο εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» αρ.πρωτ. 16/88825/2016

3.14. .Έγκριση μελέτης και τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές Ενότητες της Ανατολικής πλευράς της Νήσου Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του2011»,προϋπ:337.900,00€ (με ΦΠΑ) αρ.πρωτ. 16/88800/2016

3.15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ» αρ.πρωτ.16/69202/2016

3.16. Λήψη απόφασης περί διακοπής κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/199(Κ.Ο.Κ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 και ισχύει μέχρι σήμερα, για την εκτέλεση εργασιών του έργου « Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου» αρ.πρωτ.16/88790/2016

3.17. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση – συμπλήρωση εγκαταστάσεων πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ,κλπ) » 16/88729/2016

3.18. Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Κτιρίου Αύλειου Χώρου, Αποκατάστασης Βλαβών Υπαίθριου Γυμναστηρίου και Επανακατασκευή Καθαιρεθέντων Ψευδοροφών στο Κτίριο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου» (Αρχική & 1η Συμπληρωματική Σύμβαση)αρ.πρωτ. 16/88662/2016

3.19. Διάλυση σύμβασης της μελέτης: «Αποχέτευση Δ.Δ. Κρητηνίας Αταβύρου» αρ.πρωτ.16/88955/2016.

4.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

(Εισηγήτριες: Αντιδήμαρχος Κα Α.Ζωάννου-Αντιδήμαρχος-Κα Φ. Κρεμαστινού)

4.1. Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης υποέργου με Ιδία Μέσα με Α/Α 2271 « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» στον Άξονα Προτεραιότητας « Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001956 του Ε.Π. « Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ. πρωτ. 14/88422/2016.

4.2. Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης υποέργου με Ιδία Μέσα του Υποέργου ( Α/Α 2276) « ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας « Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με κωδικό ΟΠΣ ( MIS) 5001961 του ΕΠ        « Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ. πρωτ. 14/88423/2016.

4.3. Προσλήψεις στην Πράξη « Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους ( ΤΕΒΑ/FEAD)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000222 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» 2014-2020», αρ. πρωτ. 14/88430/2016.

5. ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ο.Π.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.κ.Σ.Πετράκης)

5.1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 60/2016 απόφασης διοικητικού συμβουλίου Δ.Ο.Π. που αφορά «Αποδοχή της ένταξης της Πράξης «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5002000 ΣΤΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίου 2014-2020».

5.2. Έγκριση της υπ΄αριθ.61/2016 απόφασης Δ.Ο.Π. που αφορά «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 2327) «Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002000».

5.3. Έγκριση της υπ΄αριθ.62/2016 απόφασης Δ.Ο.Π. που αφορά  «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 2327) «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Ρόδου: Κοινωνικό Φαρμακείο» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002000»

5.4. Έγκριση της υπ΄αριθ.63/2016 απόφασης του Δ.Ο.Π. που αφορά «Αναμόρφωση Προϋπ/σμού».

6. ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΡΟΔΑ κ. Δ.Παρασκευάς)

6.1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 45/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΡΟΔΑ που αφορά « 3η Τροποποίηση-αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016».

6.2. Έγκριση της υπ’ αριθ.46/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΡΟΔΑ που αφορά « Έγκριση Ισολογισμού χρήσης έτους 2015»

7. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου).

7.1. Έγκριση του Δήμου ως συνδρομητή σε εταιρείες Ηλεκτρονικών πληροφοριών και εφαρμογών, αρ.πρωτ.2/88499/2016.

8. ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΠΑΡ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ελ.Χατζηϊωάννου)

8.1.Έγκριση αρ.,211/2016 Απόφασης ΔΟΠΑΡ που αφορά αναμόρφωση προϋ/σμού οικ.έτους 2016 του Οργάνου.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   9.ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Παρδαλός)

9.1.Παραχώρηση στο 2ο Ε.Κ.Ρόδου δύο (2) αιθουσών από τη νέα πτέρυγα του σχολικού συγκροτήματος για δημιουργία εργαστηρίων, αρ.πρωτ.2/85357/2016.

9.2.Αίτημα για κτιριακή επέκταση του Μουσικού Σχολείου Ρόδου, αρ.πρωτ.2/85351/2016.

10.Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων Δ/νσης Τουρισμού, αρ.πρωτ.2/88769/2016, 2/88749/2016, 2/88758/2016 και 2/88767/2016.