Ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί για πέντε ημέρες στη Ρόδο λόγω εκτέλεσης εργασιών

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδοµών Δήµου Ρόδου γνωστοποιεί ότι από το πρωί της Τρίτης 01 - 11 - 2016 στην πόλη της Ρόδου θα ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στο τµήµα της οδού Ιερού Λόχου µετά από την συμβολή της µε την οδό  Εθελοντών  Δωδ/σίων µέχρι και την 7ης Μαρτίου, το οποίο θα παραµείνει κλειστό, για διάστηµα περίπου (5) ηµερών.

Ζητώντας την κατανόηση όλων, παρακαλούµε να επιδειχθεί η δέουσα προσοχή κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και οι οδηγοί να ακολουθούν τις πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης καθώς η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από τους παράπλευρους δρόµους, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις.