Κυριακή Ε΄ Λουκά «Ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επ’ αφθαρσία»

Γράφει ο Μητροπολίτης
Λέρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας  
κ.κ. Παΐσιος

Αγαπητοί μου αδελφοί,
Η παρούσα ζωή είναι οδός και προπαρασκευή για την μέλλουσα ζωή και οι Άγιοι Πατέρες μας λέγουν ότι, από την ηθική εργασία και κατάστασή μας εξαρτάται η αιώνιος ευτυχία ή αιώνιος τιμωρία.
Δυστυχώς όμως, πολλοί των Χριστιανών της κάθε εποχής, ζουν και κινούνται ωσάν να μην υπήρχε μέλλουσα ζωή και μετά από αυτήν κρίση. Αλλά ζούνε μέσα στις ηδονές του κόσμου αυτού του πρόσκαιρου και μάταιου, και μάλιστα  λένε μετά επάρσεως ότι, εδώ υπάρχει η κόλαση, εδώ υπάρχει και  ο παράδεισος.


Ω ! Ανόητοι και βραδείς τη καρδία, θα πει διαχρονικά ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Η ζωή, του ανθρώπου, δεν είναι πάντοτε ήρεμη και γαλήνια. Είναι μάλιστα τρικυμιώδης  και  γεμάτη από θλίψεις και οδύνες.
Ο άνθρωπος κλαίει όταν εξέλθει από την κοιλιά της μάνας του και μάλιστα προβλέπει τα κακά, όσα τον προσμένουν στη διάρκεια της ζωής του. «Χαιρετά  όταν κλαίει τις πρώτες ακτίνες του φωτός» - λέγει ο ποιητής.
Εάν η ζωή του ανθρώπου θα έμενε μέχρι του τάφου, θα ήταν ο άνθρωπος δυστυχισμένος και ελεεινός. Αλλά όχι ο άνθρωπος, η εικόνα Θεού, γεννήθηκε για την αθανασία και την αιωνιότητα, για την αιώνια δόξα και ευτυχία. «Ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επ’ αφθαρσία » - γράφει ο σοφός Σολομών.

Η παρούσα, λοιπόν, ζωή είναι ωφέλιμος και πολύτιμος, γιατί προπαρασκευάζει τον άνθρωπο για την αιωνιότητα. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ήλθε και δίδαξε και έπαθε επάνω στο Σταυρό Του, και άπλωσε τα Άγια χέρια Του, για να σώσει τον άνθρωπο της κάθε εποχής από την αμαρτία και τον αιώνιο θάνατο. «Επαφάνη η χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώποις», και ο άνθρωπος, με την πίστη, γίνεται μέτοχος των δωρεών και της χάριτος, δια Ιησού Χριστού, και δικαιούται και αγιάζεται και εισέρχεται στην αιωνιότητα και θεία μακαριότητα.

Το θείο τούτο γεγονός καταφαίνεται περίτρανα στο πρόσωπο του πτωχού Λαζάρου της σημερινής ευαγγελικής περικοπής που ακούσαμε! «Πέθανε ο πτωχός Λάζαρος και οι άγγελοι τον πήγαν κοντά στον Αβραάμ. Πέθανε και ο πλούσιος και τον έθαψαν». Κτυπητή αντίθεση – ένας πλούσιος και ένας πτωχός.
Και όμως, από τους δύο αυτούς, ο αληθινά μακάριος, ο αξιοζήλευτος ήταν ο Λάζαρος. Τι και αν δεν είχε τα υλικά αγαθά; Είχε τον πλούτο των αρετών, την πίστη, την υπομονή, την πραότητα, την ανεξικακία. Ο Λάζαρος υπέφερε στην ζωή του, κέρδισε όμως τους ουρανούς.

Ο πλούσιος με την αλαζονεία του και με τον τρόπο της ζωής του, έχασε την δόξα των ουρανών, «οι βουλόμενοι πλουτείν», λέγει ο Απόστολος Παύλος – πέφτουν σε  πειρασμό και παγίδα και επιθυμίες πολλές, ανόητες και βλαβερές, πού βυθίζουν τους ανθρώπους στον όλεθρο και την απώλεια-.
Η διδασκαλία του Κυρίου με την σημερινή ευαγγελική περικοπή, του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου, δεν φέρνει την περιφρόνηση της παρούσης ζωής. Απεναντίας αποδίδει μεγίστη αξία στην παρούσα ζωή, γιατί είναι ένας δρόμος, μία οδοιπορία για την μέλλουσα ζωή, την αιώνια ζωή, την ετοιμασμένη από καταβολής κόσμου, για τον άνθρωπο.

Αδελφοί μου και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά.
Η ζωή μας στον κόσμο αυτόν, δεν είναι σκοπός, είναι προετοιμασία. Δεν είναι τέρμα, ως διακηρύττουν οι δήθεν σοφοί του κόσμου τούτου, είναι οδοιπορία. Είναι στάδιο αγώνος «προς τας αρχάς και εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του αιώνος τούτου». Δεν είναι λιμάνι αναψυχής, αλλά είναι ένα ταξίδι μέσα  στον ωκεανό και εκεί μέσα στα κύματα αγωνιζόμενοι, θα λάβουμε την ημέρα εκείνη το στεφάνι της δικαιοσύνης.

Ο Λάζαρος αγωνίστηκε, υπέμεινε αγογγύστως τις θλίψεις της ζωής και κέρδισε και μετά τον θάνατό του  εισήλθε στους κόλπους του Αβραάμ, εισήλθε στην αιώνιο ζωή και θεία μακαριότητα. Οι κόποι της ζωής του παρήλθαν, ο χειμώνας διαλύθηκε και ήλθε η αιώνια άνοιξη της θείας μακαριότητας.
Ας αγωνιστούμε, λοιπόν, και εμείς στον κόσμο αυτό. Ας πιστέψουμε στον Σωτήρα Χριστό, και ας πράττουμε, παντί και πάντοτε, τα έργα της αρετής τώρα που έχουμε ακόμα λίγο χρόνο και μην αναβάλουμε για την αύριο, γιατί θα κλιστεί η θύρα της αγαθότητας του Θεού. Θα παρέλθει ο χρόνος της μετάνοιας και της εργασίας και τότε κλαυθμός και οδυρμός.

Είθε η χάρις του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, η σωτήριος πάσιν ανθρώποις, να μας φωτίσει, να μας θερμάνει και να μας ενισχύσει, ώστε να πράττουμε έργα αγαθά, έργα ευάρεστα  στον Θεό και να τύχουμε  και εμείς της ουρανίου Αυτού Βασιλείας.