Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης υπουργείου Δικαιοσύνης-ΤΕΕ Δωδεκανήσου για το Κτηματολόγιο Ρόδου

Την  Παρασκευή  υπογράφηκε στην Αθήνα προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Παρασκευόπουλο Νικόλαο και του ΤΕΕ Δωδεκανήσου εκπροσωπούμενου από τον Πρόεδρο κ. Γρύλλη Ιάκωβο. Σκοπός της σύμβασης είναι “η υποστήριξη του Κτηματολογίου Ρόδου με έναν μηχανικό επιλογής του ΤΕΕ Δωδεκανήσου ο οποίος θα βοηθάει το μόνιμο προσωπικό της Υπηρεσίας σε αιτήματα που αφορούν στη χορήγηση ψηφιακών κτηματολογικών σχεδιαγραμμάτων σε μηχανικούς και δημόσιες υπηρεσίες”.

Το γεγονός αυτό αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που είχαν ανακύψει στη λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου από τις αρχές Αυγούστου μέχρι σήμερα και είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία άσκησης του επαγγέλματος από πολλούς συναδέλφους και πολυεπίπεδες επιπτώσεις στην οικονομία και την ανάπτυξη του τόπου μας.

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι το ΤΕΕ Δωδεκανήσου σε συνεργασία με επιστημονικούς συλλόγους των μηχανικών είχε θέσει σε υψηλή προτεραιότητα την επίλυση του προβλήματος. Συνοπτικά, οι παρεμβάσεις και οι κινήσεις μας που έγιναν ήταν οι ακόλουθες:
• Συνέντευξη τύπου 13/09/2016 στα τοπικά ΜΜΕ και ευρεία δημοσιότητα προκειμένου να αναδειχθεί η σπουδαιότητα του ζητήματος
• Συνάντηση με Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκο Γεώργιο στις 21/09/2016 και 28/09/2016 με δημόσια κοινή παρέμβαση
• Συνάντηση με Δήμαρχο Ρόδου κ. Χατζηδιάκο Φώτη στις 22/09/2016 με δημόσια κοινή παρέμβαση
• Συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στις 3/10/2016 με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου και αναλυτική ενημέρωση τους για το ζήτημα
• Συνεχείς επικοινωνίες με υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης προκειμένου να ξεπεραστούν τα διαδικαστικά θέματα και να ολοκληρωθεί η υπογραφή της σύμβασης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αισθανόμαστε υποχρέωση να ευχαριστήσουμε δημόσια τον απερχόμενο Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Παρασκευόπουλο Νικόλαο και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Σάρλη Γεώργιο για το γεγονός ότι όχι μόνο έδειξαν την πολιτική βούληση για την υιοθέτηση των προτάσεων του φορέα μας, αλλά και του έμπρακτου ενδιαφέροντος εκ μέρους τους ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Σε αυτό πολύτιμη συμβολή είχαν και τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου που χειρίστηκαν την υπόθεση.

Το επιτυχές αποτέλεσμα αυτό, οφείλεται στις συντονισμένες και μεθοδικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από όλους τους εμπλεκόμενους και είναι αποτέλεσμα  συλλογικής προσπάθειας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την συμβολή τους, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκο Γεώργιο και τον δήμαρχο Ρόδου κ. Χατζηδιάκο Φώτη για την δημόσια στήριξη που παρείχαν, καθώς και τον βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Σαντορινιό Νεκτάριο για το γεγονός ότι συνέβαλε καθοριστικά στην πραγματοποίηση της συνάντησης στο Υπουργείο στις 3/10/2016.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στους συναδέλφους Αριστείδου Σωτήρη, Αντιπρόεδρο ΤΕΕ Δωδεκανήσου και Παπακωνσταντίνου Κλεόβουλο μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ Δωδεκανήσου για την ουσιαστική συμβολή τους στους χειρισμούς που έγιναν καθώς και τους Προέδρους των συλλόγων Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών κ. Σκιαδόπουλο Γεώργιο και κ. Κοψιά Νίκονα για την στήριξη και την παρουσία τους όποτε κρίθηκε απαραίτητο.

Παράλληλα συνεχίζονται εκ μέρους μας οι προσπάθειες για την στελέχωση με μηχανικούς ως μόνιμο προσωπικό των κτηματολογίων Ρόδου και Κω, απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία τους. Πεποίθησή μας αποτελεί ότι τα κτηματολόγια Ρόδου και Κω αποτελούν πολύτιμους μοχλούς ανάπτυξης για τον τόπο και η πολιτεία οφείλει να ενσκήψει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Για το ΤΕΕ Δωδεκανήσου
Ιάκωβος Γρύλλης
Πρόεδρος
Για το Σύλλογο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Δωδεκανήσου
Παναγιώτης Τσιράκος
Πρόεδρος».