Αντιρρήσεις της Κοινότητας Λίνδου για την ανέγερση νέου ξενοδοχείου στους Πεύκους

Η Δημοτική Κοινότητα Λίνδου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Tornosnews δεν συμφώνησε επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την  κατασκευή και λειτουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5 αστέρων και δυναμικότητας 424 κλινών, στην περιοχή «ΠΕΥΚΟΙ» ιδιοκτησίας ΞΤΕΕ ΑΜΜΟΣ ΑΕ.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ανέφερε ότι:
α) όσον αφορά στο δρόμο που οδηγεί στην υπό ανέγερση νέα ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή «Πεύκοι» δεν υφίσταται πλέον το πλάτος αυτού (5,50μετρ.) καθ’ όλο το μήκος του που οδηγεί σε αυτήν σύμφωνα με προ ετών αυτοψία. Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε να δημιουργηθεί νέα αυτοψία.

β) Η βεβαίωση της ΔΕΥΑΡ  κακώς χορηγήθηκε διότι κάθε καλοκαίρι υφίστανται προβλήματα ύδρευσης στον Οικισμό των Πεύκων καθώς το νερό δεν επαρκεί, και όσον αφορά τις ανάγκες υδροδότησης του Οικισμού των Πεύκων τα δίκτυα ύδρευσης δεν αντέχουν, και θα πρέπει να γίνουν νέες υδατοδεξαμενές και νέα δίκτυα ύδρευσης, ούτως ώστε η ύδρευση να είναι επαρκής.

Σε διαφορετικές περιπτώσεις μπορούν να προβούν σε αφαλάτωση του νερού και να μην υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα.