Συνάντηση της ΔΚΜ  με το σύλλογο  Πολιτικών Μηχανικών

Στα πλαίσια σειράς επαφών με τους θεσμικούς φορείς της Δωδεκανήσου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της παράταξης ΔΚΜ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών.

 

Από πλευράς Συλλόγου Πολιτικών μηχανικών, παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του συλλόγου κ. Νίκωνας Κοψιάς και κ. Νίκος Οικονόμου, ενώ την ΔΚΜ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ εκπροσώπησαν τα μέλη κα Αποστολάκη Μαρία, κ. Σταύρος Οθείτης και ο εκπρόσωπος της παράταξης κ. Αντώνης Γιαννικουρής.

• Οι θεματικές ενότητες της συνάντησης περιλάμβαναν επαγγελματικά και επιστημονικά ζητήματα που αφορούν την ειδικότητα των Πολιτικών μηχανικών καθώς και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει το ΤΕΕ, ώστε να επιτελέσει ουσιαστικά τον θεσμικό του ρόλο προς τα μέλη του.

Αμφότεροι δε, οι εκπρόσωποι της ΔΚΜ και του Συλλόγου Πολιτικών μηχανικών διαπίστωσαν ταύτιση απόψεων σε θέματα αρχών και στόχων. Ειδικότερα, αναλύθηκαν οι πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει το ΤΕΕ Δωδ/σου ως προς:

• Την κατασκευή σύγχρονου και εύχρηστου διαδικτυακού ιστοτόπου.

• Την επιμόρφωση-ενημέρωση των συναδέλφων μέσα από την τακτική  διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων στην περιοχή μας.

• Την συνεχή ενημέρωση όλων των μελών του, ως προς τις αιφνιδιαστικές και πολυάριθμες αλλαγές στη νομοθεσία.

• Την δημιουργία Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων, σε συνεργασία με την κεντρική δίοικηση του ΤΕΕ.

• Την ουσιαστική αξιοποίηση της μεγάλης δεξαμενής των μελών του.

• Τη συνεργασία και την ουσιαστική στήριξη σε όλες τις ειδικότητες.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι οι προτάσεις αυτές, πρέπει και είναι εφικτό να υλοποιηθούν και αποφασίστηκε από κοινού ότι είναι πλέον η στιγμή της εφαρμογής του αυτονόητου.