Παραιτήθηκε με εξώδικο τοπική σύμβουλος της παράταξης του Φ. Χατζηδιάκου

Την παραίτησή της υπέβαλε με εξώδικο δήλωση, από την παράταξη «Ρόδος Δύναμη Πολιτών» του κ. Φώτη Χατζηδιάκου, η σύμβουλος της τοπικής κοινότητας Ασκληπειού Κυρανιά Στεργάκη.

 

Όπως έγινε γνωστό, η τοπική σύμβουλος έχει ήδη υποβάλλει δύο φορές, τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο 2016, την παραίτησή της στο δήμαρχο Ρόδου κ. Χατζηδιάκο και καθώς ουδεμία φορά έγινε αποδεκτή, κατέφυγε στην εξώδικο δήλωση.

Η κ. Κυρανιά Στεργάκη αναφέρει στην δήλωσή της μεταξύ άλλων πως στην ενέργεια αυτής προέβη καθώς «οι πεποιθήσεις και η πολιτική  της συνείδηση δεν συνάδουν με τη λειτουργία και νοοτροπία του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπειού» το οποίο δεν λειτουργεί με τρόπο τέτοιο ώστε να προωθούνται και να επιλύονται τα σημαντικά θέματα της περιοχής.

Αναλυτικά στην εξώδικο δήλωσή της η κα. Κυρανιά Στεργάκη αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, στις δημοτικές εκλογές του έτους 2014 εξελέγην σύμβουλος της τοπικής κοινότητας Ασκληπειού Ρόδου, αφού κατήλθα σε αυτές με την παράταξη “ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ” δια της οποίας εκλεγήκατε  Δήμαρχος Ρόδου. Τόσο εσάς προσωπικά όσο και την παράταξη,  τίμησα δια της θητείας μου ως τοπικός σύμβουλος της κοινότητας Ασκληπειού, με γνώμονα πάντα τα όσα, ως παράταξη, πρεσβεύαμε.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το χωριό μας έχει αμέτρητα και σοβαρά  προβλήματα, τα οποία προσπάθησα να ιεραρχήσω με την βοήθεια των συγχωριανών μου, μετέχοντας ενεργά στην τοπική κοινωνία, συζητώντας καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια με τους συμπολίτες μου. Ως σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας στήριξα και υποστήριξα τις νόμιμες συλλογικές διαδικασίες, μέσα στα πλαίσια των οποίων θα πρέπει να λειτουργεί η εκάστοτε Δημοτική Κοινότητα, σεβόμενη τις αρχές της δημοκρατίας, της ισοπολιτείας και της διαφάνειας.

Για να μπορέσει ένα Τοπικό Συμβούλιο, όπως αυτό της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπειού, να είναι αποτελεσματικό και ουσιαστικό, θα πρέπει η λειτουργία του να είναι σύννομη, να τηρείται η νόμιμη διαδικασία, οι συνεδριάσεις να γίνονται σε κλίμα ομόνοιας, δημοκρατίας, διαφάνειας και αλληλοσεβασμού, ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το εν λόγω όργανο να προωθούν και να επιλύουν τα σημαντικά θέματα της Κοινότητας και να μην εξυπηρετούν ζητήματα σκοπιμότητας.

Εκτιμώ ότι η Δημοτική Κοινότητα Ασκληπειού και οι αιρετοί εκπρόσωποι της, έχουμε θέση ευθύνης όχι μόνο απέναντι στους συμπολίτες που μας εμπιστεύτηκαν αλλά και απέναντι σε εσάς. Οποιαδήποτε μορφή δυσλειτουργίας του οργάνου, εκθέτει τόσο εμάς όσο και εσάς.

Επειδή κατά την ταπεινή προσωπική μου άποψη, ήδη κατά το δεύτερο έτος της θητείας μου ως Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπειού διαπίστωσα ή αν θέλετε ένιωσα ότι οι πεποιθήσεις μου και η πολιτική μου   συνείδηση δεν συνάδουν με τη λειτουργία και τη νοοτροπία του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπειού υπέβαλα, ήδη από τον Απρίλιο του έτους 2016, την παραίτησή μου από μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπειού για σοβαρούς προσωπικούς λόγους, την οποία δεν κάνατε δεκτή. Επανήλθα με το ίδιο αίτημα -περί παραίτησης μου- τον Οκτώβριο του 2016 το οποίο ομοίως δεν αποδεχθήκατε.

Κατόπιν τούτων και

Επειδή δεν αποδεχθήκατε τις υπ'αριθμ Πρωτ. 28768/15-4-2016 και 84703/7-10-2016 αιτήσεις μου περί της παραίτησης μου από μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπειού.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του Ν.3463/006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του ν. 3852/2010 “ Αν ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας δεν την αποδέχεται (την παραίτηση), η παραίτηση γίνεται οριστική, αφότου υποβληθεί και πάλι με επίδοση, η οποία γίνεται με δικαστικό επιμελητή.

Σας δηλώνω

Ότι παραιτούμαι από το αξίωμα μου ως μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπειού».