Στην Περιφέρεια οι μελέτες για το Φράγμα Γαδουρά

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διατίθενται οι μελέτες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή των έργων ύδρευσης στο Φράγμα του Γαδουρά.

Συγκεκριμένα, σε απόφαση που εξέδωσε χθες ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Β. Και αφού λάβαμε υπόψη:
1. Το γεγονός ότι υπάρχουν οι εγκεκριμένες μελέτες με τίτλο :

α. «Έργα Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά – Β’ Φάση: Προμελέτες, Οριστικές κλπ. Μελέτες Έργων Υδραγωγείων και Ε.Ε.Ν. – Τεύχη Δημοπράτησης.».

β. «Έργα Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά – Β’ Φάση. Υποστηρικτικές Μελέτες (Γεωτεχνικές, Γεωλογικές, Τοπογραφικές, Περιβαλλοντικές) έργων Υδραγωγείων και Ε.Ε.Ν.»

2. Το με αριθμ. ΔΤΕ/οικ686/15-02-2017 (ΑΠ ΔΕΥΑΕΛ: 198/15-02-2017) έγγραφο με το οποίο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, αιτήθηκε αποκλειστικά και μόνο, την χορήγηση της σχετικής οριστικής μελέτης προκειμένου να υλοποιήσει τμήματά της.

Γ. Και επειδή:
1. Σύμφωνα με το ως άνω αίτημα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

- Είναι πλέον ιδιαίτερα δυσχερής η συνολική κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της επερχόμενης τουριστικής περιόδου από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ).

- Ο ταμιευτήρας του Φράγματος Γαδουρά διαθέτει ήδη μεγάλη ποσότητα πόσιμου νερού.

- Ο αγωγός μεταφοράς του νερού προς την πόλη της Ρόδου διέρχεται ακριβώς μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων Αρχαγγέλου, Αφάντου, ενώ ταυτόχρονα οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού του κατασκευασθέντος έργου απέχουν περί τα 5,0 χλμ. από τις Δεξαμενές της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων, οι οποίες αποτελούν και σημείο τροφοδοσίας του πλοίου που μεταφέρει το νερό στα άνυδρα νησιά.

2. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, έχει υποβάλλει αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΑΠ: ΔΤΕ/οικ2881/17-06-2016 έγγραφο) για την διάθεση των μελετών, που αφορούν στην κατασκευή των Έργων Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά-Β’ Φάση, προκειμένου να υλοποιήσει τμήματά τους.

3. Το ως άνω έγγραφο αποτελεί αποκλειστικά και μόνο αίτημα χορήγησης της υπόψη μελέτης και δεν αποτελεί αίτημα ανάληψης της υποχρέωσης κάλυψης της δαπάνης κατασκευής της Β’ Φάσης, από πόρους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Τη διάθεση των μελετών:

1. «Έργα Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά – Β’ Φάση: Προμελέτες, Οριστικές κλπ. Μελέτες Έργων Υδραγωγείων και Ε.Ε.Ν. – Τεύχη Δημοπράτησης.».

2. «Έργα Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά – Β’ Φάση: Υποστηρικτικές Μελέτες (Γεωτεχνικές, Γεωλογικές, Τοπογραφικές, Περιβαλλοντικές) έργων Υδραγωγείων και Ε.Ε.Ν.»

στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κατόπιν αιτήματός της, για τη δημοπράτηση και την κατασκευή των έργων ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά, της Β’ Φάσης, με χρηματοδότηση αυτών από ίδιους πόρους».