Νέο έργο πνοής για τους αγρότες του Γενναδίου και της Λαχανιάς, προϋπολογισμού 620 χιλ. ευρώ

 

Ένα νέο έργο πνοής για τους αγρότες των περιοχών Γεναδίου και Λαχανιάς προυπολογισμού 620.000 ευρώ δημοσίευσε η διοικηση της ΔΕΥΑΡ με ημερομηνία δημοπράτησης 11-4-2017.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ κ. Τσίκκης Δημήτρης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τoν διευθυντή δικτύων κ. Μάτση Σάββα, την κυρία Γιακουμάρου Σόφία ψυχή του τμήματος και προιστάμενο ύδρευσης κ. Νικολό Αναστάσιο της διεύθυνσης δικτύων για την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλλαν από κοινού για την ολοκλήρωση και δημοπράτηση της μελέτης αυτού του μεγάλου για την ευρύτερη περιοχή έργου.

Το έργο αυτό αποτελούσε πάγιο αίτημα των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων Γενναδιού κ. Μανωλάκη Γεωργίου και Λαχανιάς κ Μιχαήλ Βασιλείου, αναμένεται δε ότι θα δώσει λύση στο πρόβλημα άρδευσης των παραπάνω περιοχών. Η αντικατάσταση του αγωγού θα έχει σαν αποτέλεσμα την επαναλειτουργία και επαναχρησιμοποίηση της λιμνοδεξαμενής του Σκολωνίτη που ήταν ανενεργή τα τελευταία χρόνια μιας και η βλάβες στον υπάρχοντα αγωγό ήταν καθημερινές και είχαν καταστήσει την άρδευση στην περιοχή αδύνατη.

Η υπεραξία που αποκτά πλέον η λιμνοδεξαμενή του Σκολωνίτη είναι διαίτερης σημασίας τονίζει ο κ Τσίκκης Δημήτρης καθ ότι το νερό που παράγουν οι γεωτρήσεις των παραπάνω κοινοτήτων θα δοθούν αποκλειστικά στην ύδρευση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.