Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου

Συνεδριάζει την Παρασκευή 24 Μαρτίου  2017 και ώρα 12:00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρόδου, η Οικονομική Επιτροπή, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των  θεμάτων που ακολουθούν: 

Ενημέρωση Προέδρου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση για  τις διαθέσεις  πιστώσεων οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τα σχέδια αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας.

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών  με αρ. πρωτ.: 2/19939/20-3-2017)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση φωτιστικών σε διαδρόμους του δημαρχιακού μεγάρου με φωτιστικό led για εξοικονόμηση ενέργειας»  ποσού 7.118,00 € με ΦΠΑ. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 2/17297/09.03.2017)

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης στο 1ο Πειραματικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου»   ποσού 5.477,74 € με ΦΠΑ. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 2/17299/09.03.2017)

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Κ. Ιαλυσού και στην Δ.Κ. Παραδεισίου»   ποσού 7.270,00 ευρώ με ΦΠΑ. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 2/17523/10.03.2017)

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στην πλατεία της ΔΚ Δαματριάς»   ποσού 7.270,00 ευρώ με ΦΠΑ. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 2/17525/10.03.2017)

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 32.046,89€ για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και χορηγήσεις νέων παροχών του Δήμου Ρόδου  (Υπόλογος-υπάλληλος κ. Παυλούς Νικόλαος)

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 2/17492/10.03.2017)

Έγκριση για την επιστροφή παραβόλου για την ένσταση του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων πόλεως Ρόδου»

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/14478/ 28.02.2017)

Έγκριση για την προσωρινή παραλαβή της μελέτης «Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα πλαίσια του Γ.Π.Σ Δημοτικής Ενότητας Αφάντου

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: οικ 425/02.03.2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ» με προϋπολογισμό 60.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και φ.π.α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/18207/13-03-2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ροδου» με προϋπολογισμό 59.900,00 ευρώ με αναθεώρηση και φ.π.α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/18208/13-03-2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» με προϋπολογισμό 32.865,00 ευρώ με αναθεώρηση και φ.π.α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/18189/13-03-2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 48.200,00 ευρώ με αναθεώρηση και φ.π.α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/18202/13-03-2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 20.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και φ.π.α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/18192/13-03-2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και φ.π.α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/18210/13-03-2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και φ.π.α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/18277/14-03-2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΑ - ΠΑΡΤΕΡΙΑ - ΝΗΣΙΔΕΣ» με προϋπολογισμό 33.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και φ.π.α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/18182/13-03-2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 25.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και φ.π.α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/18184/13-03-2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ» με προϋπολογισμό 74.400,00 ευρώ με αναθεώρηση και φ.π.α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/18211/13-03-2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ» με προϋπολογισμό 60.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και φ.π.α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/18275/14-03-2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων από ιρλανδική διάβαση Κολυμπίων  έως ξενοδοχείο Λεβάντε (Δ.Ε. Αφάντου)» ενδεικτικού προϋπολογισμού 193.720,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/18272/14-03-2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συμπλήρωση και βελτίωση υφισταμένων εγκαταστάσεων βιολογικού ΧΥΤΑ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 150.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/18265/14-03-2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 100.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/18200/13-03-2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές ενότητες της ανατολικής πλευράς της νήσου Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του 2011» ενδεικτικού προϋπολογισμού 337.900,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/18187/13-03-2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Σύνδεση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας με το δίκτυο ακάθαρτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 122.922,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/18186/13-03-2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Νέες πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 330.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/18270/14-03-2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 150.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/18197/13-03-2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» με προϋπολογισμό 30.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και φ.π.α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/18190/13-03-2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Καθαρισμός ρεματων δημοτικων ενοτητων ανατολικης πλευρας νησου ροδου» με προϋπολογισμό 15.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και φ.π.α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/18198/13-03-2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Καθαρισμός ρεματων δημοτικων ενοτητων ΔΥΤΙΚΗΣ πλευρας νησου ροδου» με προϋπολογισμό 15.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και φ.π.α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/18196/13-03-2017)

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Αποδοχή δωρεάς για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας»

(Εισήγηση από 15/03/2017 Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών, Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας Δήμου Ρόδου)