Πρόγραμμα για τον τουρισμό εμπειρίας από την Περιφέρεια

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κάλεσε τη Δ/νση Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Κυκλάδων και τη Δ/νση Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δωδεκανήσου για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν σε άξονες  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίου.

Στόχος αποτελεί η βελτίωση, αναβάθμιση και υποστήριξη του τουρισμού εμπειρίας, η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων καθώς και η ανάδειξη και διάδοση των παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής του Νοτίου Αιγαίου.

Όπως αναφέρεται σε συνάφεια με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις προβολής της φυσικής κληρονομιάς, του πολιτισμού και του τουρισμού της Περιφέρειας.

Ενδεικτικά οι δράσεις αφορούν στην προβολή θεματικών μορφών τουρισμού, προώθηση τουριστικών πόρων (φυσικών και πολιτιστικών), συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες, παραγωγή προωθητικού υλικού, αξιοποίηση διαδικτύου, διοργάνωση εκδηλώσεων κτλ.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτική συνδρομής) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων στην πρόσκληση ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ.  

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023.  

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ - ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» στη διεύθυνση Σάκη Καράγιωργα 22, Ερμούπολη 84100  έως τις 30/06/2017.

Πηγή: tornosnews.gr