Παράταση στους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς

Μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουν περιθώρι,ο να καταθέσουν τελικά τις προτάσεις τους, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ιδεών, που προκήρυξε η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η καταληκτική ημερομηνία άλλαξε και για τους τέσσερις διαγωνισμούς, καθώς δεν ήταν εφικτό να συσταθεί η κριτική επιτροπή με βάση το νέο νόμο και αναγκαστικά η διαδικασία παρατείνεται.
Έτσι, οι διαγωνισμοί για το παγκάκι και το φωτιστικό θα λήξουν στις 8 Σεπτεμβρίου, και οι διαγωνισμοί για το καλάθι απορριμμάτων και τις στάσεις των μέσων μεταφοράς θα λήξουν στις 15 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωση της διεύθυνσης τεχνικών έργων Δωδεκανήσου αναφέρονται τα εξής:
«Σχετικά με τους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς Ιδεών με τίτλους :

1. «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΑΓΚΑΚΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»
 
2. «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»

3. «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΛΑΘΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»

4. «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»


και λαμβάνοντας υπόψη, ως προκύπτοντα στοιχεία, την αδυναμία σύστασης της κριτικής επιτροπής - καθώς η διαδικασία δεν υποστηρίζεται από το νέο νόμο 4412/ 2016 - και την αναμενόμενη τροπολογία του, σας ενημερώνουμε ότι, οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των προτάσεων στους ανωτέρω διαγωνισμούς μεταφέρονται αντίστοιχα ως εξής:

► οι δύο πρώτοι (1 & 2) διαγωνισμοί για την 8η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή,
► οι δύο δεύτεροι (3 & 4) διαγωνισμοί για την 15η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή E.Π. O