Απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων απο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι η Τελετή Καθομολόγησης Αποφοίτων & Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 και ώρες: 11:30 για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 13:30 για τα Προπτυχιακά Τμήματα στην αίθουσα «Πολλαπλών Χρήσεων» της Σχολής στη Ρόδο.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
11.30 π.μ. Έναρξη Τελετής Καθομολόγησης Αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

• Χαιρετισμός του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητή, Στέφανου Γκρίτζαλη

• Χαιρετισμός της Κοσμητόρισσας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Α.Ε.), Καθηγήτριας, Έλενας Θεοδωροπούλου

• Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, Καθηγητή, Ιωάννη Σεϊμένη

• Χαιρετισμός του Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Καθηγητή, Αλιβίζου Σοφού

• Χαιρετισμός του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Αναπληρωτή Καθηγητή, Νικόλαου Ανδρεαδάκη

• Καθομολόγηση & Απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

13.30μ.μ. Έναρξη Τελετής Καθομολόγησης Αποφοίτων των Τμημάτων και απονομής πτυχίων

• Χαιρετισμός του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητή, Στέφανου Γκρίτζαλη

• Χαιρετισμός της Κοσμητόρισσας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Α.Ε.), Καθηγήτριας, Έλενας Θεοδωροπούλου

• Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, Καθηγητή, Ιωάννη Σεϊμένη

•Χαιρετισμός του Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Καθηγητή, Αλιβίζου Σοφού

• Χαιρετισμός του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Αναπληρωτή Καθηγητή, Νικόλαου Ανδρεαδάκη

• Χαιρετισμός από την εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού της Σ.Α.Ε.

•  Χαιρετισμοί από τους/τις εκπροσώπους των Φοιτητικών Συλλόγων των Τμημάτων της Σ.Α.Ε.

•  Καθομολόγηση αποφοίτων & απονομή Πτυχίων των Τμημάτων της Σ.Α.Ε.