Όταν είχε απαγορευτεί η «Ροδιακή» στην Τουρκία

«Ιδιότυπη» υπήρξε πάντα η δημοκρατία στην Τουρκία, η οποία πολλές φορές έπαψε κιόλας να υπάρχει, τις προηγούμενες δεκαετίες.

Γι’ αυτούς άλλωστε που γνωρίζουν ή μελετούν την πολιτική ιστορία της Τουρκίας, δεν θα πρέπει να ξενίζει η προσπάθεια του Ερντογάν να επιβάλλει ένα προσωποκεντρικό καθεστώς, με δομές που απέχουν παρασάγγας από ένα δημοκρατικό καθεστώς.

Ως εκ τούτου, έχει ιστορικό ενδιαφέρον η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της Τουρκίας πριν από 60 χρόνια, με την οποία είχε απαγορευτεί η εισαγωγή στην Τουρκία αρκετών ελληνικών εφημερίδων, μεταξύ των οποίων και της «Ροδιακής».

Ιδιαιτέρως αποκαλυπτικό είναι το δημοσίευμα της «Ροδιακής» στις 19 Απριλίου 1957(πριν 60 χρόνια) στο οποίο αναφέρουν τα εξής:

19/4/1957
ΥΠΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Απηγορεύθη η εισαγωγή της “Ροδιακής” εις Τουρκίαν.
ΚΩΝΣ/ΠΟΛΙΣ, 17-

Είς τήν τουρκικήν εφημερίδα«Χουριέτ« της 7ης Απριλίου εδημοσιεύθη είδησις, συμφώνως πρός την οποίαν απαγορεύεται η εισαγωγή της εφημερίδος «Ροδιακή» είς την Τουρκίαν. Η είδησις, η οποία εδημοσιεύθη, έχει ως ακολούθως:

Δι’ αποφάσεως του Τουρικού Υπουργικού Συμβουλίου, απηγορεύθη η εισαγωγή είς την Τουρκίαν δύο είς την Τουρκικήν εκδιδομένων φυλλαδίων υπό τίτλου «Αι πληγαί του Χριστού» και «Τί λέγει η Ιερά Βίβλος του Θεου διά την Ελλάδα και την Θεολογίαν». Πρός τούτοις, απηγορεύθη η εισαγωγή των Αθηναϊκών εφημερίδων «Νέα», «Εστία», «Αυγή», «Ώρα», «Εθνικός Κήρυξ» και «Ελευθερίας, της «Ροδιακής» Ρόδου, των «Ελληνικός Βορράς» και «Φως» της Θεσσαλονίκης και της «Φωνής του Αιγαίου» Μιτυλήνης.

Η έν λόγω απαγόρευσις οφείλεται είς την μαχητικότητα της «Ροδιακής» επί του Κυπριακού ζητήματος.