Αστικό κέντρο υγείας  στο παλιό νοσοκομείο της Ρόδου

«Οι μνημονιακοί νόμοι που εφαρμόσθηκαν τα τελευταία χρόνια οδήγησαν την ιατρική λειτουργία σε εμπορεύσιμο είδος, με ότι αυτό συνεπάγεται, με την άκρατη απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος, αλλά και της «πλανοδιακής» άσκησης της ιατρικής, στη χώρα μας» επεσήμανε ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου με αφορμή την τακτική γενική συνέλευση των μελών.

Επίσης τονίζει ότι «ο ιατρός, σύμβουλος και θεραπευτής της «Ιπποκρατικής Ιδέας», μετεβλήθη σε «μετακινούμενο» έμπορο υγείας» και προσθέτει ότι «η ευπρεπής ιατρική λειτουργία πρέπει να ταυτιστεί με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, έχοντας όλοι οι λειτουργοί της υγείας κατά νου, ότι η Υγεία είναι κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το οποίο πρέπει να προσφέρεται με αγάπη και συνείδηση από τον πραγματικό ρόλο του ιατρού» .

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΣΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΦΥ
Υπάρχει άμεση ανάγκη δημιουργίας Αστικού Κέντρου Υγείας στο παλιό Νοσοκομείο , το οποίο θα εφημερεύει επί 24ώρου βάσεως, με ιατρούς ΠΑΑ αλλά και ιδιώτες ιατρούς. Η Ρόδος έχει τεράστιο πλεονέκτημα από ιατρούς ειδικοτήτων ΠΦΥ , οι οποίοι, εάν το επιθυμούν, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στις Δημόσιες Δομές.

Ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού πρέπει να ενεργοποιηθεί στη βάση του συμβούλου Υγείας, της πρόληψης, της εμβολιαστικής κάλυψης, της αγωγής της Υγείας, της διαχείρισης του ιατρικού φακέλου και της ενημέρωσής του και αυτό πρέπει να το πράξει σε συνεργασία με τις Δημόσιες Δομές.

Στα νησιά της Δωδεκανήσου Σύμη, Χάλκη, Τήλο, Καστελόριζο , Κάσο χρειάζονται μόνιμα δυο ιατροί γενικής Ιατρικής όπως και σε όλες τις ακριτικές περιοχές πρέπει να τοποθετηθούν άμεσα Οικογενειακοί ιατροί και όχι μόνο αγροτικοί ιατροί, ώστε να μπορούν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών να νιώθουν ασφαλείς για την περίθαλψή τους.

Στο ΕΣΥ ο μέσος όρος ηλικίας των ιατρών είναι πλέον τα 60 χρόνια. Υπάρχουν σήμερα 6.500 ελλείψεις σε μόνιμο ιατρικό προσωπικό και είναι επιτακτική η ανάγκη ανανέωσης του συστήματος με Επιμελητές Β΄, με αύξηση των προσλήψεων και την επιτάχυνση των διαδικασιών κρίσεων των ιατρών.

Υπάρχει καθυστέρηση στη στελέχωση των κλινών ΜΕΘ. Σήμερα, βρίσκονται εκτός λειτουργίας 125 κλίνες, ενώ υπάρχει η αναγκαία υποδομή. Θα μπορούσαν να νοσηλευθούν βαριά ασθενείς , εάν υπήρχε στελέχωση, πλέον των 3.000 ασθενών και να σωθεί το 50% εξ’ αυτών, στατιστικά.

Η προσέλευση των ασθενών στα νοσοκομεία, λόγω της έλλειψης ΠΦΥ και της οικονομικής κρίσης, έχει αυξηθεί κατά 70% και οι αυξήσεις των εισαγωγών, λόγω της παραμελημένης υγείας των ασθενών, έχει μεταβιβάσει το κόστος της ΠΦΥ στη νοσοκομειακή περίθαλψη και μάλιστα μεγαλύτερο, λόγω της μειωμένης πρόληψης και φροντίδας.

Η Ελλάδα έχει μεικτό ασφαλιστικό σύστημα: Beveridge (Αγγλοσαξονικό - στηρίζεται στη φορολογία των πολιτών) και Bismarck (Γερμανικό – στηρίζεται στην κοινωνική ασφάλιση), αλλά και μεγάλες ιδιωτικές δαπάνες υγείας, οι οποίες ανέρχονται στο 40% των συνολικών δαπανών της υγείας.

Ο Υγειονομικός Χάρτης έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό. Τα Αστικά Κέντρα Υγείας, έπρεπε να έχουν δομηθεί και λειτουργήσει και οι δημόσιες δομές, όπου υπάρχουν, να ενισχυθούν και όπου δεν υπάρχουν, να δομηθούν και να λειτουργήσουν νέες .

Ο ΕΟΠΥΥ έπρεπε να έχει προχωρήσει σε νέες συμβάσεις με Ιατρεία και Εργαστήρια, κατά πράξη και περίπτωση, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Π.Φ.Υ. (Χρειαζόμαστε 15.000 ιατρούς περίπου).

Πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στους νέους ιατρούς να παραμείνουν στη χώρα μας και να μην υπάρχει απώλεια σε εκλεκτό και νέο επιστημονικό δυναμικό, στο οποίο έχει επενδύσει και σπουδάσει το κράτος.

Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους ιατρούς που επιθυμούν να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ μέσα από συλλογικές συμβάσεις με Π.Ι.Σ. και τους Ιατρικούς Συλλόγους, όχι όμως με το εξευτελιστικό ποσό των 10 Ευρώ.

Πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ειδικότητες τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα και να ενσωματωθούν στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ, προκειμένου η ιατρική λειτουργία να ασκείται με επιστημονικό τρόπο και να εξορθολογισθούν έτσι οι δαπάνες,.

Η ηλεκτρονική κάρτα υγείας πρέπει να είναι στις προτεραιότητες της πολιτικής Υγείας.
Η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος και η σύνδεση όλων των επιπέδων των ιατρών με κεντρικό έλεγχο και σε realtime παρακολούθηση, θα οδηγήσει σε εκσυγχρονισμό του συστήματος, εξορθολογισμό των δαπανών και την αποτροπή της προκλητής ζήτησης.

Η συνεργασία της Πολιτείας με συνεχή και παραγωγική διαδικασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον ανώτατο θεσμικό σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα Υγείας και τους Ιατρικούς Συλλόγους θα δημιουργήσει προοπτική αισιοδοξίας ώστε να ξεφύγουμε από τη χαώδη κατάσταση που υπάρχει σήμερα