Πλατεία Κωνσταντίνου Καραμανλή θα ονομαστεί η περιοχή προ της πύλης του Αγίου Παύλου στο Μαντράκι

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Δεν εορτάζουν

- Ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Γεώργιος Ρεμπάκος δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις επί τη ονομαστική του εορτή.
- Ο Αναστάσιος Βομβύλας δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις επί τη ονομαστική του εορτή.
- Ο κ. Γεώργιος και κ.α Γεωργία Σαρζετάκη δεν εορτάζουν επί τη ονομαστική των εορτή.
- Ο κ. Γεώργιος Βακόνδιος Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ρόδου δεν εορτάζει ούτε δέχεται επί τη εορτή του.

- Ο κ. Γεώργιος Αλμυράντης δεν εορτάζει λόγω πένθους.
- Ο κ. Γεώργιος Καρταπάνης δεν εορτάζει επί τη ονομαστική του εορτή.
- Η κ.α Γεωργία Αριστείδου Πρόγκα δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις.

 

Αφίξεις
Αφίχθη εις την πόλιν μας ο Γεν. Επιθεωρητής του ΟΤΕ και εκλεκτός διανοούμενος κ. Μιλτιάδης Σωτηρίου.
- Αφίχθη εις την πόλιν μας ο υγειονομικός πλωτάρχης Π.Ν. και Δημ. Τζαμουράνης μετά της συζύγου του, δια τας εορτάς του Πάσχα.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
Προχθές την 8ην πρωινήν επί της οδού Αρχελάου, έλαβε χώραν σύγκρουσις μεταξύ της υπ’ αριθ. 31. 186 μοτοσυκλέττας οδηγουμένης υπό του Χρήστου Κων/ντίνου του Γεωργίου, ετών 23, ιδιωτικού υπαλλήλου και της υπ’ αριθ. 31.007 τοιαύτης οδηγουμένης υπό του Λιένου Γεωργίου του Κων/νου, ετών 46, ιδιωτικού υπαλλήλου. Αποτέλεσμα της συγκρούσεως ήτο να υποστή το πρώον ζημίας ελαφράς. Υπό του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, ενεργούνται δέοντα.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΘΑ ΟΝΟΜΑΣΘΗ Η ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙ
Ως πληροφορούμεθα δι’ αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, η υπό των συνεργείων του Δήμου διαρρυθμιζομένη πλατεία προ της Πύλης Αγίου Παύλου, θα ονομασθή Πλατεία Κ. Καραμανλή, εις αναγνώρισιν του πολλαπλώς επιδειχθέντος υπό του κ. Πρωθυπουργού ενδιαφέροντο.

ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΡ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ
Την προσεχή Πέμπτην 25ην τρέχοντος και ώραν 7.30 εσπερινήν, θα συνέλθουν εις Γενικήν Συνέλευσιν οι αντιπρόσωποι και τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων της δυνάμεως του εν Ρόδω Εργατικού Κέντρου, προς συζήτησιν επί του καθορισμού προγράμματος εορτασμού της Πρωτομαγιάς, επί της συμβολής εις την προικοδότησιν απόρων κορασίδων επί των παραιτήσεων τριών μελών της Διοικήσεως του Εργατικού Κέντρου, διαφωνησάντων προς την πολιτικήν την οποίαν ακολουθεί ο πρόεδρος και επί της πορείας των εργατικών διεκδικήσεων.

ΠΕΡΙΠΟΥ 2000 ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ ΗΛΘΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Κατέπλευσε χθες την πρωΐαν εις τον λιμένα, το τουριστικόν α/π “Ερμής” με 264 Γερμανούς περιηγητάς, οι οποίοι επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου. Το “Ερμής” αναχωρεί εκ Ρόδου τας εσπερινάς ώρας. Επίσης, εκδρομείς αφίχθησαν σήμερον δια των ατμοπλοίων “Καμπιτόλιο” και “Αικατερίνη”.

Κατά σχετικούς υπολογισμούς, εις τα διάφορα ξενοδοχεία της πόλεως διαμένουν άνω των 400 επισκεπτών, συνολικώς δε οι αφιχθέντες δια να εορτάσουν το Πάσχα εις Ρόδον ανέρχονται εις 2.000 περίπου.
Εξ άλλου, αναμένονται να αφιχθούν εις Ρόδον, δι’ ολιγοήμερον παραμονήν, πολλοί μαθηταί-εκδρομείς του Αμερικανικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Ζαχαριάδου της αυτής πόλεως.