Απόψεις

Εκατοντάδες Γερμανών παραθεριστών θα κατακλύσουν το 1958 τη Ρόδο

ΦΛΑΣ στο παρελθόν - Εν Ρόδω Τρίτη 5 Νοεμβρίου 1957 Αριθ. Φύλλου 1969
ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΠΡΟΣ ΕΞΗΚΡΙΒΩΜΕΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Εκατοντάδες Γερμανών παραθεριστών  θα κατακλύσουν το 1958 την Ρόδον ΕΚΛΕΙΣΘΗ ΤΟ «ΘΕΡΜΑΙ» ΑΠΟ...

Newsletter


Αντίλαλοι


Έντυπη Έκδοση


Widget - Η ΡΟΔΙΑΚΗ