Οικολογία

Κυκλοφοριακό: Σαράντα χρόνια… μελέτες χωρίς αποτέλεσμα

4 Έλλειψη σαφούς προσανατολισμού και πολιτικής βούλησης οδηγεί σε αποσπασματικά μέτρα 4 Εκπόνηση μελετών χωρίς αντίστοιχες πρακτικές δράσεις 4 Δαπάνη μεγάλων ποσών χωρίς αποτέλεσμα 4 Η έλλειψη αστυνόμευσης και η αδυναμία επιβολής της τάξης επιδεινώνει τ

Έντυπη Έκδοση