Οικολογία

Η οικολογική ποιότητα της θαλάσσιας παράκτιας ζώνης Ρόδου

Η εμφάνιση του ξενικού είδους Caulerpa taxifolia var. distichophylla
Συνεχίζουμε και σήμερα την παρουσίαση του προγράμματος «ΑΚΤΗ» με την εργασία της Π. Λουϊζίδου, για την οικολογική ποιότητα της παράκτιας ζώνης της Ρόδου και την ε...

Η κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος με την έναρξη της τουριστικής περιόδου

Την κατάσταση που επικρατεί στο νησί, λίγες μέρες πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου καταγγέλλει με ανακοίνωση του ο σύλλογος Προστασίας Περιβάλοντος Ρόδου....

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΡΟΔΙΑΚΑ: Καταδυτικά Πάρκα και Θαλάσσια Προστασία: Συνοδοιπορώντας;

Γράφει η Μαρία Σαλωμίδη, Δρ. Θαλάσσιας Οικολογίας, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ
Το άρθρο της Μ. Σαλωμίδη που φιλοξενούν σήμερα το Οικολογικά Ροδιακά ήταν μέρος της διαβούλευσης που έγινε το Νοέμβριο του 2014 στο πλαίσιο της πράξης «ΑΚΤΗ», Δια...

Έντυπη Έκδοση


Widget - Η ΡΟΔΙΑΚΗ