Αύριο, Δευτέρα 15 Ιουλίου θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Κάσου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
1. Έγκριση φακέλου έργου της μελέτης «Οριστική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Κάσου στη θέση “Μαρίτσα”».
2, Παραλαβή Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του έργου «Αποκατάσταση X.A.Δ.Α. δήμου Κάσου στη Θέση “Μαρίτσα”».
3. Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης Έργων/Δράσεων ΕΣΠΑ δήμου Κάσου».
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου «Πλακόστρωση Πολιού Κάσου».
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου «Πλακόστρωση Αγίας Μαρίνας Κάσου».

6. Φιλοξενία κλιμακίου ιατρών Π.Α.Γ.Ν.Η.
7. Εξέταση αίτησης για προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος Υ.Ε. του κ. Κων/νου Τσουκαλά.
8. Ορισμός επιτροπής δήμου Κάσου για εξέταση υποθέσεων: α) κ. Ιωάννη Δετοράκη και β) κ. Μαρίας Αλμυρούδη.
9. Εξέταση αίτησης της κ. ʼννας Σταματίου για παραχώρηση αλόγου.

10. Εξέταση αιτήματος τοπικού παραρτήματος Κυνηγετικού Συλλόγου Καρπάθου και Κάσου για παραχώρηση χώρου στέγασης.
11. Εξέταση αιτημάτων για τοποθέτηση φωτιστικών συσκευών στο δημοτικό φωτισμό.
12. Εξέταση αιτήματος κ. ʼννας Ζούλη.
13. Εξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Αρβανιτοχωρίου.
14. Αποδοχή ποσού- Τροποποίηση προϋπολογισμού.