Ανακοινώθηκε από την ΕΑΟΜ-ΑμεΑ η έναρξη της μεταγραφικής περιόδου, κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μετακίνησή τους.

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και η ανακοίνωσή της σχετικώς με την παραπάνω περίοδο έχει ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ στην 10η συνεδρίασή του στις 10 Σεπτεμβρίου 2013, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1, 2 και 3 του εγκεκριμένου και ισχύοντος Κανονισμού εγγραφών – μετεγγραφών της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, απεφάσισε να προκηρύξει την μεταγραφική περίοδο για το έτος 2013 (αγωνιστική περίοδος 2013 – 2014) ως εξής:

-Αιτήσεις μετεγγραφών από 15 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013 (συμπεριλαμβάνονται όλοι οι λόγοι μετεγγραφής πλην αυτού της αποδέσμευσης, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων των άρθρων 15, 16 και 17 του κανονισμού).

-Περιπτώσεις αθλητών που αποδεσμεύονται το χρονικό διάστημα είναι από 1 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2013.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το παράβολο μετεγγραφής για κάθε αθλητή ανέρχεται στα €30,00 (τριάντα ευρώ) τα οποία κατατίθενται στην AlphaBank στον αρ. λογαρ. 349.00.2002.00.3030 της Ομοσπονδίας.
Παρακαλούμε για την εκ μέρους των σωματείων και την υπό μετεγγραφή αθλητών πιστή τήρηση του ισχύοντος κανονισμού».