Η φωτογραφία ως φιλοσοφικό αντικείμενο: παρέμβαση στην τάξη

Το "Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία" (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) του Παν/μίου Αιγαίου είχε την πρωτοβουλία να οργανώσει την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 παρέμβαση στην ΣT' τάξη του 1ου Πειραματικού  Δημοτικού σχολείου Ρόδου, με την ευγενική υποστήριξη του διευθυντή του Σχολείου, κ. Ηλία Βασιλειάδη-Άθενα, την παιδαγωγική πλαισίωση της δασκάλας της τάξης κ. Ματίνας Μακρή και την οργανωτική φροντίδα της κ. Φανής Παραφόρου, εκπαιδευτικού στο 1ο Πειραματικό  Δημοτικό Σχολείο και ερευνητικού μέλους του Ε.Ε.Π.Ε.Φ.. Η παρέμβαση εντάσσεται στις τρέχουσες ερευνητικές δράσεις του Ε.Ε.Π.Ε.Φ.      [http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/].

Είναι δυνατόν μια φωτογραφία να εγείρει ερωτήματα που να ενεργοποιούν τη σκέψη των παιδιών; Είναι δυνατόν μια  φωτογραφία να στρέψει το βλέμμα των παιδιών σε μια εσωτερική αναζήτηση, σε ένα φιλοσοφικό διάλογο με τον εαυτό και με τους άλλους μέσα στην τάξη; Ο Alain Kerlan (ομότιμος καθηγητής του Παν/μίου της Lyon, μέλος του Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) και η Έλενα Θεοδωροπούλου (καθηγήτρια του Παν/μίου Αιγαίου, διευθύντρια του Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) με την παρέμβασή τους ανέδειξαν, διαμέσου του διαλόγου, τη φιλοσοφική διάσταση της εικόνας. Προέκυψαν νοητικές αναταράξεις, εσωτερικές συγκρούσεις, ανταλλαγές σκέψεων και επιχειρημάτων μεταξύ των μαθητών/τριών και, τελικά, φιλοσοφικά ερωτήματα που φανέρωσαν αφενός την ικανότητα των παιδιών να σκέφτονται  με φιλοσοφικό τρόπο, όταν δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, αφετέρου, την ικανότητα της φωτογραφίας, ως μορφής τέχνης,  να λειτουργεί και ως φιλοσοφικό και όχι μόνο παιδαγωγικό αντικείμενο, να διεγείρει, δηλαδή, τη (φιλοσοφική) σκέψη των παιδιών μέσα από ιδιαίτερες διαδικασίες που άπτονται της φιλοσοφικής προσέγγισης. Το αποτέλεσμα της εμπειρίας αυτής ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικό και η συμμετοχή των παιδιών θαυμαστή, εάν λάβει κανείς υπόψη ότι οι φιλοσοφικές εμπειρίες μέσα στην τάξη προκαλούνται, αποτυπώνονται και μελετώνται σπάνια στο ελληνικό σχολείο.
Η παρέμβαση θα εξελιχθεί με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε μία σειρά δραστηριοτήτων σχετικών με το παραπάνω πλαίσιο. Τα παιδιά δέχτηκαν ευχαρίστως να εργαστούν και να συνεργαστούν.  Η καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου θα έχει την επιστημονική ευθύνη του εγχειρήματος και θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα παιδιά και την δασκάλα τους.  Τη βοήθειά  τους θα προσφέρουν και οι φοιτήτριες του "Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού" (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.), Κορολόγου Δέσποινα και Σουλεϋμάν Γκιουλτέν.

Τα παράγωγα στα οποία θα καταλήξει η εργασία των μαθητών/τριών θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της Έκθεσης "Φιλοσοφικά Αντικείμενα/2ος κύκλος" την οποία θα οργανώσει, για δεύτερη χρονιά, το Ε.Ε.Π.Ε.Φ., κατά την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου 2016 στη Ρόδο.