Διαψεύδουν ότι απερρίφθη η πρόταση για την μετεγκατάσταση των τσιγγάνων

Διαψεύδει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) ότι απέρριψε την πρόταση του δήμου Ρόδου για την μετεγκατάσταση των τσιγγάνων από το Καρακόνερο.

Επί του θέματος, στάλθηκε σχετική επιστολή χθες στον δήμο Ρόδου, στην οποία τονίζονται τα εξής:
«Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, ευχαριστούμε θερμά για την άμεση ανταπόκρισή σας να μας παρέχετε πληροφόρηση για την πορεία του θέματος της μετεγκατάστασης των Ρομά της περιοχής Καρακόνερου.

Παρακαλούμε να μας κρατάτε ενήμερους για τις εξελίξεις και να μας γνωρίσετε την απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με την λειτουργικότητα του χώρου που έχουν προτείνει πολίτες Ρομά.

Η προώθηση διαλόγου με τους πολίτες Ρομά είναι υποχρέωσή μας και για την χάραξη των πολιτικών, θα πρέπει να λαμβάνεται η γνώμη αυτών που τους αφορούν, προκειμένου να είναι επιτυχής η υλοποίησή τους. Αυτό προβλέπει η Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρομά και αυτό επιτάσσουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο και οι διεθνείς οργανισμοί.

Επίσης, περιήλθε στην αντίληψή μας η ανάρτηση του προς το Δήμο σας, εγγράφου μας στην ιστοσελίδα www.dimokratiki.gr, με τον άστοχο τίτλο «Απορρίφθηκε η πρόταση του Δήμου για την μετεγκατάσταση των ρομά» και έχουμε αποστείλει διευκρινιστικό σχόλιο, αιτούμενοι τη δημοσίευσή του για την αποκατάσταση της πραγματικότητας.

Συγκεκριμένα επισημαίνουμε ότι η λήψη αποφάσεων για την εγκατάσταση των Ρομά είναι αρμοδιότητα των περιφερειακών και τοπικών αρχών, όπως ορίζεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι ο φορέας μας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, δεν έχει αρμοδιότητα ούτε έγκρισης, ούτε απόρριψη σχετικών προτάσεων.

Το Εθνικό Σημείο Επαφής έχει ρόλο συμβουλευτικό και παρακολούθησης της υλοποίησης δράσεων κοινωνικής ένταξης των Ρομά, σύμφωνα με την εθνική και περιφερειακή στρατηγική και τις κοινοτικές οδηγίες, προκειμένου να έχει επικαιροποιημένα στοιχεία στη διάθεση των εθνικών αρχών, καθώς και των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών.

Τέλος, ευελπιστούμε στη συνέχιση της θετικής μας συνεργασίας για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά, προς όφελος της ευαίσθητης αυτής πληθυσμιακής ομάδας, αλλά και για την εξασφάλιση ειρηνικής συμβίωσης όλων των πολιτών του Δήμου σας.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Π. Τζιάρας».