Επιστολή του Φιλήμονα Ζαννετίδη στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα προβλήματα με τις επιδοτήσεις στους κτηνοτρόφους

Με αφορμή τις διαμαρτυρίες κτηνοτρόφων των νησιών, σχετικά με τα προβλήματα που πρόεκυψαν με τον 8ο διασταυρωτικό έλεγχο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2015, που είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση των οριστικών δικαιωμάτων και την επιστροφή μεγάλων ποσών ενισχύσεων που καταβληθήκαν, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κ. Αθανάσιο Καπρέλη, με την οποία καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα επιλεξιμότητας βοσκοτόπων στην Ενιαία Ενίσχυση 2015 – 2016.

Η επιστολή

ΘΕΜΑ: Προβλήματα επιλεξιμότητας βοσκοτόπων στην Ενιαία Ενίσχυση 2015 και 2016

Κύριε Πρόεδρε ,

Με αφορμή διαμαρτυρίες που δεχθήκαμε από κτηνοτρόφους των νησιών μας σχετικά με τα προβλήματα που πρόεκυψαν με τον 8ο διασταυρωτικό έλεγχο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2015, που είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση των οριστικών δικαιωμάτων και την επιστροφή μεγάλων ποσών ενισχύσεων που καταβληθήκαν και αφού ενημερωθήκαμε με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 274/1-8-2016 του Κέντρου Εξυπηρέτησης Αγροτών Ρόδου – Δωδεκανήσου, διαπιστώσαμε ότι τα προβλήματα αυτά πρόεκυψαν από τις παρακάτω αιτίες:

1. Ιδιωτικοί βοσκότοποι που τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν δηλωμένοι ως βοσκότοποι στην Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, ενώ έγιναν δεκτοί αρχικά με την χορήγηση δικαιωμάτων, δεν χαρακτηρίστηκαν στον 8ο διασταυρωτικό έλεγχο επιλέξιμοι, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται.

2. Η απόδειξη της νόμιμης κατοχής των ενοικιαζόμενων ιδιωτικών βοσκοτόπων λόγω του ιδιόρρυθμου ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε κάποια νησιά, ενώ αρχικά έγινε δεκτή με κάποια δικαιολογητικά στην συνέχεια απορρίφτηκαν.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι δύσκολες καταστάσεις που κάθε χρόνο επανέρχονται και δημιουργούν μεγάλα οικονομικά προβλήματα στους κτηνοτρόφους σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία, προτείνουμε:

· Οι εκτάσεις που δηλώθηκαν το 2015 και έγιναν δεκτές για την χορήγηση των οριστικών δικαιωμάτων και την πληρωμή των ενισχύσεων, να χαρακτηριστούν επιλέξιμες ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που πρόεκυψαν και να μην συνεχίσουν για τα επόμενα χρόνια.

· Επίσης σε όσους υπάρχουν απορρίψεις , λόγω δικαιολογητικών , σε ιδιωτικούς βοσκοτόπους να δοθεί η δυνατότητα αντικατάστασης των ιδιωτικών βοσκοτόπων με κοινοτικούς βοσκοτόπους με διοικητικές πράξεις.

· Τέλος προτείνουμε να λειτουργήσουν οι τριμελείς επιτροπές όπως προβλέπονται από την νομοθεσία για τον καθορισμό των βοσκήσιμων εκτάσεων.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υιοθέτηση των προτάσεών μας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Φιλήμονας Ζαννετίδης