Χ. Κόκκινος: Η ασφάλεια των νησιωτών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και διαχρονική αξία

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος στις 3.8.16 μετέβη στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και είχε συνάντηση εργασίας με στελέχη της Διεύθυνσης για θέματα Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Α.Μ. - Π.Σ.Ε.Α.).

Στη συνεργασία που αναπτύχθηκε υπήρξε αμοιβαία ενημέρωση για τις δράσεις των Π.Α.Μ. - Π.Σ.Ε.Α. σε κεντρικό αλλά και σε Δωδεκανησιακό επίπεδο και ο κ. Χ. Κόκκινος κατάθεσε προτάσεις που στόχο έχουν: την καλύτερη ενημέρωση και επιμόρφωση των στελεχών που ασχολούνται με τις Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α., την εξακτίνωση των δράσεών της στα Δωδεκάνησα, αλλά και την απαιτούμενη ευελιξία τους, αποτελεσματικότητά τους και εναρμόνιση με τις νέες συνθήκες που καθημερινά εμφανίζονται.

Συζητήθηκε επίσης η συμμετοχή της Π.Ν.Αι. στις διάφορες ασκήσεις ετοιμότητας που πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και η συνεργασία με τις Διευθύνσεις Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α. άλλων υπουργείων (π.χ. Εθνικής Άμυνας).

Η παραπάνω συνάντηση του Χ. Κόκκινου εντάσσεται ως συνέχεια των δράσεων συνεργασίας που υπάρχει αλλά και των συναντήσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν με τις ηγεσία της Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προ διμήνου.