Αφίχθηκαν στη Ρόδο Ρώσοι προσκυνητές

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Η Προχθεσινή Γενική Συνέλευσις
της ΕΠΣ Δωδεκανήσου

Προχθές εις την αίθουσαν του Σταδίου έλαβε χώραν η Γενική Τακτική Συνέλευσις της ΕΠΣΔ παρουσία και του επιτίμου προέδρου της ΕΠΣΔ.

Μετά την έγκρισιν των πεπραγμένων αναγνωσθέντων υπό του προέδρου της ΕΠΣΔ κ. Ι. Ιωαννίδη και της εκθέσεως της εξελεγκτικής επιτροπής αναγνωσθείσης υπό του κ. Σάββα Παπαγεωργίου, η Γεν. Συνέλευσις της ΕΠΣΔ ενέκρινεν ομοφώνως την ημερησίαν διάταξιν της Συνελεύσεως της ΕΠΟ και είτα προέβη εις τας αρχαιρεσίας. Ο αγών των δύο ψηφοδελτίων του παλαιού, του νέου υπό τους κ.κ. Καραγιαννίδη, Μαμαλίγκα και Καταβενάκην υπήρξε σκληρός.

Τα αποτελέσματα έχωσιν ως ακολούθως:
Επί 39 ψηφισάντων (μια Ανταγόρα ψήφος λόγω ασθενείας κ. Παυλίδη έλλειψε).
1) Πιπίνος Ν. Φοίβου ψήφοι 39, 2) Δουκάκης Ν. Ιαλύσου 37, 3) Χ”Σταυρίδης Μ. Ολυμπιακού 33, 4) Χ”Γεωργίου Ν. Αρεως 30, 5) Δουράκος Μ. Ατρομήτου 26, 6) Ιωαννίδης Ι. Διαγόρας 25, 7) Καταβενάκης Α. ΑΕΠ 23,8) Σαρζετάκης Γ. Ανταγόρα 22, 9) Σπάρταλης Σ. Κλεάνθη 22, 10) Σπανός Στ. Διγενή 21, 11) Καραγιαννίδης Αγ. Δωριέως 21, 12) Μαμαλίγκας Σάβ. 16.

Εξελεγκτική δε Επιτροπή κατά σειράν οι κάτωθι εκλεγομένων των τριών πρώτων: 1) Παυλίδης Π. 2) Σολούνιας Α. 3) Δοξόπουλος Δ. 4) Τριανταφύλλου Φ. 5) Γιαννάς Ν. 6) Βιττώριας.
Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. της ΕΠΣΔ θα συνέλθη εις σώμα εντός της κανονικής προθεσμίας.

ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ
Με πλήρη επιτυχίαν διεξήχθησαν οι Δωδεκανησιακοί ποδηλατικοί αγώνες εις το Εθνικόν Στάδιον Ρόδου ο “Διαγόρας”.
1) Αγών ποδηλασίας 10 γύρων πίστας. Συμμετέσχον Διαγόρας δια 4 ποδηλατιστών και ΑΟΝ δια 3 ποδηλατιστών.
1η ομάς Διαγόρα.
2η ομάς ΑΟΝ.

2) Αγών ποδηλασίας 30 γύρων πίστας. Συμμετοχή Διαγόρας δια 3 ποδηλατιστών, ΑΟΝ ομοίως.
1ος) Κοκκινομάγουλος ΑΟΝ.
2ος) Μυτιληνής Διαγόρα.
3ος) Νουρής ΑΟΝ.

4ος) Μπαρμπούσας Διαγόρα.
3) Αγών μοτοσακό γύρος Ρόδου 110 χιλιομ.
1ος) Γιατσής με NSU, 2ος) Ταμπουράς REX, 3ος) Σουλλάκης NSU, 4ος) Κουμούλης NSU, 5ος) Χουσεΐν NSU, 6ος Παπαχριστοφίλου REX, 7ος) Σερβής REX, 8ος) Τοπάζος NSU, 9ος) Κώτσος ΜΑΪΚΟ και 10ος) Πίτσος ΛΕΝΙΑΝΟ. Συμμετοχή υπέρ 25άδος μοτοσακό.

Ο ΑΓΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Υπό την διαιτησίαν του Θωμά Καραζοπούλου την 4-8-56 και ώραν 10 μ.μ. παρουσία αρκετών φιλάθλων έλαβε χώραν ο αγών καλαθοσφαίρας μεταξύ των ομάδων Δωριέως και ΑΕΠ.
Στο πρώτο ημίχρονο αι δύο ομάδες έπαιζαν εξαιρετικό παιχνίδι δεν εσημειώθη δε κανένα επεισόδειον και το πρώτον ημίχρονον έληξε με σκορ 8-9 υπέρ της ΑΕΠ.

Το δεύτερον ημίχρονο άρχισε πιο νευρικό και οι παίκται του Δωριέως άρχισαν να “κτυπούν” τους παίκτας της ΑΕΠ και το παιγνίδι έγινε νευρικώτατον.

Ο εξαίρετος Ζούνης με ένα ωραίον άλμα πέρνει την μπάλλα από τους αντιπάλους του και τρέχη με μεγάλην ταχύτητα για να βάλη καλάθι. Αλλά ο Κυπριώτης του Δωριέως με μίαν σπρωξιά του πέρνει την μπάλλα απ’ τα χέρια του, ο Ζούνης δε πίπτει καταγής τραυματισθείς εις το αριστερόν πόδι και στα χέρια.
Η ΑΕΠ τελικώς υπέκυψεν εις τον Δωριέα με σκορ 24-22.

ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΙ
Αφίκοντο προχθές εις Ρόδον 30 Ρώσοι προσκυνηταί υπό την ηγεσίαν του επισκόπου Καμπανίας κ. Μεθοδίου, επιστρέφοντες εκ των Αγίων Τόπων. Ούτοι εγένοντο δεκτοί υπό της Α.Σ. του Μητροπολίτου κ. Σπυρίδωνος, εν συνεχεία δε ανεπέμφθη δοξολογία εις τον ιερόν ναόν του Ευαγγελισμού.

Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.
Σήμερον συνέρχεται η Πρωτοβάθμαις Υγειονομική Επιτροπή του ΙΚΑ προς εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων.

ΕΜΗΝΥΘΗΣΑΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΣ
Υπό της Επιθεωρήσεως Εργασίας εμηνύθησαν οι διευθυνταί των εστιατορίων “Νιρεύς” και “Αστόρια” διότι απησχόλουν το τεχνικόν των προσωπικών πέραν της κανονικής ώρας.