Δουλευόμαστε προφανώς μεταξύ μας και ...όλους τους δουλεύει η κυβέρνηση!

Όπως και στην περίπτωση του γκολφ Αφάντου, έτσι και στην περίπτωση του “Ελληνικού” το υπουργείο Πολιτισμού ανακήρυξε τον χώρο ως αρχαιολογικό, μόλις υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

Δουλευόμαστε προφανώς μεταξύ μας και ...όλους τους δουλεύει η κυβέρνηση!

Κατά τ’ άλλα κάποιοι πιστεύουν ότι θα προχωρήσει η επένδυση για το γκολφ Αφάντου.