Καταγγελία της Ένωσης Υπαλλήλων  του Θεραπευτηρίου Λέρου

Στην καταγγελία όλων των αρμόδιων φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του Βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή των Λεπίδων όπου είναι συνδεδεμένο και το HOT SPOT, προχώρησε η Ένωση Υπαλλήλων του Κρατικού Θερ. Λέρου.

Η εν λόγω καταγγελία απευθύνεται στον Λιμενάρχη και αναφέρει τα παρακάτω:
«Κύριε Λιμενάρχη
Μετά την μας τηλεφωνική επικοινωνία μας (1/8/2016) σχετικά με τα λύματα του Βιολογικού καθαρισμού στον χώρο των Λεπίδων Λέρου όπου είναι συνδεδεμένο και το HT-SPOT σας ενημερώνουμε και εγγράφως ότι:

Καταγγέλλουμε όλους τους αρμόδιους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία του Βιολογικού καθαρισμού (λυμάτων) του Γ.Ν.-Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου όπου μετά και από (κατά πλειοψηφία) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του παραπάνω οργανισμού συνδέθηκε και το HOT-SPOT με αποτέλεσμα από της 25 Ιουλίου 2016 να μην λειτουργεί ο Βιολογικός και τα λύματα να εισρέουν ζωντανά προς την θάλασσα εγκυμονώντας σοβαρότατους κινδύνους για την θαλάσσια μόλυνση αλλά και την υγεία των ασθενών και υπαλλήλων που εργάζονται στον περιβάλλοντα χώρο.

Παρακαλούμε πολύ όπως εξετάσετε άμεσα την έγγραφη καταγγελία μας και αποδώσετε ευθύνες και κυρώσεις όπου αναλογούν.

Ο πρόεδρος
ΤΣΑΧΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Η γραμματέας
ΓΡΥΛΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ».