Τα φανάρια στο ΙΚΑ

Εύλογη η επισήμανση αναγνώστη αλλά...

Επισημαίνει συγκεκριμένα ότι οι σηματοδότες στη Ρόδου-Λίνδου, έξω από το ΙΚΑ, το Σαββατοκύριακο δεν έχει νόημα να λειτουργούν. Θα μπορούσαν οι αρμόδιοι να τους αδρανοποιούν, για να διευκολύνουν έτσι την κυκλοφορία και να κάνουν πιο εύκολη την καθημερινότητα χιλιάδων οδηγών.

Μαθαίνουμε μάλιστα ότι η πρόταση αυτή υποβλήθηκε και γραπτώς στους αρμόδιους, αλλά... ταξινομήθηκε στο πάνω ράφι!