ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω Κυριακή 12 Αυγούστου 1956 Αριθ. Φύλλου 1600

 

ΤΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ

Ως πληροφορούμεθα προς εξυπηρέτησιν των Δωδεκανησίων προσκυνητών της Μεγαλόχαρης Τήνου, τα ατμόπλοια της γραμμής Δωδεκανήσου θα παρεκκλίνουν κατά τα δρομολόγιά των δια να προσεγγίσουν εις Τήνον.
Θεωρείται βέβαιον ότι και εφέτος, ως και παλαιότερον, αρκετοί Δωδεκανήσιοι θα επισκεφθούν την Παναγίαν της Τήνου.

Η ΣΧΟΛΗ “ΠΑΛΜΕΡ” ΕΖΗΤΗΣΕ
ΝΑ ΚΑΤΕΛΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ

Ως εγνώσθη, υπό της Σχολής “Πάλμερ” Αθηνών εζητήθησαν τηλεγραφικώς πληροφορίαι, προκειμένου αύτη να κατέλθη εντός του μηνός εις Ρόδον δια να δώση η ομάς αυτής 2 αγώνας προς την ποδοσφαιρικήν ομάδα του Διαγόρα.
Σημειωτέον ότι η ομάς της “Πάλμερ” είναι σχεδόν η ιδία με την Μικτήν Αθηνών, δεδομένου ότι μετέχουν αυτής ο Λινοξυλάκης και άλλοι διεθνείς.

Η “ΛΑΪΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ”
ΘΑ ΓΙΝΗ ΤΗΝ 28-29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ως ανεκοινώθη, κατά την Πανήγυριν του Αγίου Ιωάννου Χάλκης της 29ης τρέχοντος, θα λάβη χώραν και η β’ Λαϊκή Εορτή της Χάλκης, η οποία, ως γνωστόν, είχε σημειώσει πέρισυ μεγάλην επιτυχίαν.
Η εορτή θα περιλαμβάνη, κολυμβητικούς αγώνας, μνημόσυνον των δύο ηρώων Αλεξ. Διάκου και Διογ. Φανουράκη, βράβευσιν του Υγιεστέρου Μωρού, βαρκάδα στο λιμάνι με πυροτεχνήματα, χοροεσπερίδα και εκλογήν “Μις Χάλκης”.
Δια την μετάβασιν των ενδιαφερομένων θα ληφθή ειδική μέριμνα.
ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ Ο κ. ΑΚΡΙΤΑΣ
Πληροφορούμεθα ότι την προσεχή Πέμπτην αφικνείται εις Ρόδον ο κ. Ευριπίδης Ακρίτας, διευθυντής του περιοδικού “Ελληνικά Χρονικά”.

ΕΚΟΜΙΣΘΗΣΑΝ ΚΑΥΣΙΜΑ
Δια του μότορσιπ “Τασία Πολίτη” εκομίσθησαν εκ Λέρου εις Ρόδον 160 τόννοι καυσίμων.
ΠΕΠΟΝΙΑ ΕΚ ΚΑΡΔΑΜΕΝΗΣ
Δια του καταπλεύσαντος πετρελαιοκινήτου “Ελένη” εκομίσθησαν εκ Καρδαμένης 2 τόννοι πεπονίων, δια την Ροδιακήν αγοράν.
ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΟΝ
Κατέπλευσε χθες την 4ην απογευματινήν εις τον λιμένα το Αμερικανικόν πετρελαιοφόρον “Μαντασάλα”. Τούτο απέπλευσε την νύχτα.

3.500.000 ΔΡΧ. ΕΙΣΕΠΡΑΧΘΗΣΑΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ

Ως πληροφορούμεθα οι παραγωγοί της κοινότητος Παραδεισίου δεν απεκόμισαν εφέτος ικανοποιητικά κέρδη εκ της πωλήσεως των πρωΐμων κηπευτικών των.
Κατά τας αυτάς πληροφορίας, εισεπράχθησαν εφέτος εκ πρωΐμων εις Παραδείσι 3.500.000 νέων δραχμών, ενώ υπελογίζετο ότι αι εισπράξεις θα υπερέβαινον τα 6 εκατομμύρια.


ΟΜΙΛΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΔΙΟΡΓΑΝΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟ ΕΘΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Η Επιτροπή Δήμων και Κοινοτήτων του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος ωργάνωσε δια το προσεχές 10ήμερον τας κατωτέρω ομιλίας εις πόλεις και χωρία με ομιλητήν τον συνεργάτην της κ. Σ. Αγαπητίδην καθηγητήν του Πολιτεχνείου. Ούτος θα ομιλήση εις Κάλυμνον την 11/8, εις Ασφενδιού την 12/8, εις Κω την 13/8, εις Αντιμάχειαν την 14/8, εις Σύμην την 15/8, εις Αρχάγγελον την 25/8, εις Ρόδον την 26/8, εις Αφάντου την 17/8, εις Τριάντα την 28/8, με θέμα: 1) Αδυναμίες και δυνατότητες της Ελληνικής Οικονομίας, 2) Τα μικρά κοινωφελή έργα.

ΔΙΕΤΕΘΗ ΠΙΣΤΩΣΙΣ ΔΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΦΤΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

Υπό του ΟΔΑΠΔΔ ενεκρίθη η διάθεσις 4.500 δια την επισκευήν των εξωτερικών επιχρισμάτων και τον υδροχρωματισμόν του οικήματος εις το οποίον διαμένει ο Μουφτής Ρόδου.

ΠΡΟΣΕΦΕΡΕΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΣ ΑΙΜΑ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ 3 ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ

Χθες την πρωΐαν υπό του κ. Δημητρίου Ε. Σταθοπούλου, εχορηγήθησαν εθελοντικώς 300 γραμμάρια αίματος εις το Κέντρον Αιμοδοσίας του Ερυθρού Σταυρού Ρόδου, εις μνήμην των τριών νεαρών Κυπρίων πατριωτών, που εξετελέσθησαν Α. Ζάκου, Χ. Μιχαήλ και Ι. Πατάτσου.