Διαγωνισμός από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την Συντήρηση  του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Τήλου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη  κ. Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Τήλου», με συνολικό προϋπολογισμό 115.000 ευρώ.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση και η αποκατάσταση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν σε διάφορα σημεία στην Επαρχιακή Οδό Λιβάδια – Μεγάλο Χωριό Τήλου, καθώς και η βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και λειτουργικότητας. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 το πρωί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και τα σχετικά έντυπα, μέχρι την Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016, από την έδρα της Υπηρεσίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.