ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω Τρίτη 14 Αυγούστου 1956 Αριθ. Φύλλου 1601

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Δεν εορτάζουν

Η κ. Μαρία Χριστοφίδου δεν εορτάζει, ούτε δέχεται επισκέψεις.
Η Δις Δέσπω Δ. Δημητράκη δεν εορτάζει και δεν δέχεται επισκέψεις επί τη ονομαστική της.
Ο κ. και η κα Ερίνη δεν εορτάζουν ούτε δέχονται επισκέψεις.

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ

Ως πληροφορούμεθα, σήμερον αναχωρεί εις Νίσυρον δια του σκάφους της ΘΟΑ, ο Νομάρχης κ. Γ. Ρεμπάκος, επί τη πανηγύρει της Παναγίας Σπηλιανής.
Εις την αυτήν πανήγυριν, θα μεταβούν επίσης αρκετοί Νισύριοι εκ Ρόδου.

ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ο ΘΙΑΣΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ως ανεκοινώθη, την προσεχή εβδομάδα θα αφιχθή εις Ρόοδον προκειμένου να δώσει σειράν παραστάσεων, ο θίασος Φωτοπούλου-Ηλιόπουλου, εις το δημοτικόν κινηματοθέατρον το “Ρόδον”.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΘΙΑΣΟΣ ΜΥΡΑΤ
Χθες ανεχώρησεν επιστρέφων εις ΑΘήνας ο θίασος “Κοτοπούλη-Μυράτ” περατώσας επιτυχώς τας παραστάσεις του εις Ρόδον.

 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Με επιτυχίαν εωρτάσθη προχθές
η 30ετηρίς του Γ.Σ. “Φοίβου”
Προχθές την πρωΐαν εγένετο εις την μεγάλην αίθουσαν της Βιβλιοθήκης Κρεμαστής σεμνή τελετή επί τη 30ετηρίδι του Φοίβου κατά την οποίαν απενεμήθησαν εις φιλάθλους και παλαιούς αθλητάς αναμνηστικά διπλώματα.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Με συρροήν πλήθους κόσμου και παρουσία των επισήμων εωρτάσθη προχθές την 4.45 απογευματινήν εις Κρεμαστήν η 30ετηρίς του “Φοίβου”.

Μετά την παρέλασιν εις την οποίαν έλαβον μέρος ομάδες των Διαγόρα, Δωριέως, ΑΟΝ, ΑΕΠ, Ολυμπιακού, Ατρομήτου, Φοίβου, Διγενή, Ευκλή και Αστέρος, εγένετο η έπαρσις Σημαίας και εν συνεχεία εκήρυξε την έναρξιν των αγώνων ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης.

Τα αποτελέσματα κλασσικού αθλητισμού και ποδοσφαιρικών αγώνων σέβεν-σάιντ της 12-8-56 έχουν ως εξής:
Δρόμος 100μ.
1) Μερκουρίου της ΑΕΠ,
2) Παπαφιλίππου του ΑΟΝ.
3) Τηλιακός του Διαγόρα.
4) Τσαλαχούρης του Διαγόρα.

Δρόμος 3000μ. ανδρών
1) Ροδίτης του Δωριέως.
2) Τσακίρης της ΑΕΠ.
3) Βαρελέζης της ΑΕΠ.

Αλμα εις ύψος
1) Παπαφιλίππου του ΑΟΝ 1,65.
2) Σκουμπουρδής του ΑΟΝ 1,57.
3) Παυλίδης της ΑΕΠ 1,55.

Αλμα εις μήκος
1) Παπαφιλίππου του ΑΟΝ.
2) Γιαλλουράκης του ΑΟΝ.
3) Τσαλαχούρης του Διαγόρα.
4) Σκουμπουρδής του ΑΟΝ.

Ακοντισμός
1) Νικολίτσης του ΑΟΝ.
2) Παπαγαπητός του ΑΟΝ.
3) Τσαλαχούρης του Διαγόρα.
4) Αγγέλου της ΑΕΠ.
5) Μόσχος της ΑΕΠ.
Κατόπιν έλαβον χώραν ποδοσφαιρικαί συναντήσεις σέβεν-σάιντ.
1η) Συνάντησις Φοίβος-Ατρόμητος. Δεν προσήλθεν ο Ατρόμητος η νίκη δε κατεκυρώθη υπέρ του Φοίβου.
2α) Συνάντησις ΑΟΝ-Δωριεύς 1-0 υπέρ του ΑΟΝ.
3η) Συνάντησις Διαγόρας-Ολυμπιακός 1-0 υπέρ του Διαγόρα.
4η) Συνάντησις ΑΕΠ-Διγενής 1-0 υπέρ της ΑΕΠ.
Την προσεχή Κυριακήν θα συναντηθούναι νικήτριαι ομάδες του σέβεν σάιντ εις Κρεμαστήν, ήτοι Φοίβος-ΑΟΝ και Διαγόρας-ΑΕΠ.
Θα διεξαχθούν επίσης αγώνες κλασσικού αθλητισμού. Μετά το πέρας των αγώνων θα απονεμηθούν κύπελλα και διπλώματα εις τους νικητάς.
Θ. ΑΝΔΡΟΥΛΛΑΚΗΣ