Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κάσου

Την ερχόμενη Τετάρτη 17 Αυγούστου, πρόκειται να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Κάσου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
1. Αντικατάσταση μελών επιτροπών Δήμου Κάσου.
2. Εκλογή-Αντικατάσταση μελών Οικονομικής επιτροπής Δήμου Κάσου.

3. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής επικοινωνίας για σύνταξη καταλόγων φορέων υπόχρεων για δήλωση περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων”. Ορισμός υπόχρεου με τον αναπληρωτή του.
5. Σύσταση τριμελούς επιτροπής για χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.

6. Έγκριση διενέργειας προσλήψεων ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
7. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ορισμένου χρόνου.
8. Εκλογή-Αντικατάσταση μελών Διοικητικού συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κάσου.