Πλησιάζει το ταξίδι της «Aegean Regatta»

Για το ερχόμενο Σάββατο είναι προγραμματισμένη η τελετή έναρξης της «Aegean Regatta» και την επόμενη μέρα θα γίνει η πρώτη ιστιοδρομία του αγώνα από το Πόρτο Καρράς μέχρι τη Μύρινα στη Λήμνο. Οι συμμετοχές έφτασαν τις 72, αριθμός πολύ σημαντικός δεδομένης της οικονομικής κρίσης που έχει επηρεάσει και όλους όσοι ασχολούνται με το δύσκολο αυτό άθλημα.

Από τους διοργανωτές γνωστοποιήθηκε η τροποποίηση στην προκήρυξη του αγώνα αλλά έχουν δοθεί και οι οδηγίες πλου προς τους συμμετέχοντες. Κάποια από τα στοιχεία των οδηγιών είναι χρήσιμα σε ό, τι αφορά τη διεξαγωγή του αγώνα και έχουν να κάνουν με τα παρακάτω σημεία:

Κανόνες
Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανόνες όπως αυτοί αναφέρονται στους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. (RRS). Επιπρόσθετα θα ισχύουν και οι παρακάτω κανόνες: a. Ο κανόνας IMS. b. Ο κανόνας ORC. c. Ο κανόνας IRC 2016. d. Ο κανόνας ER of Sailing. e. Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα. Το Μέρος 2 των ΔΚΙ (RRS) αντικαθίστανται από το Μέρος B του ΔΚΑΣ από ώρα 20:00 έως ώρα 06:00 τοπική. f.

Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης World Sailing Offshore Special Regulations. Όλες οι ιστιοδρομίες κατατάσσονται στην κατηγορία 3 του κανονισμού, εκτός από την inshore που κατατάσσεται στην κατηγορία 4. Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16 & 72. Αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην Προκήρυξη Αγώνα και στις Οδηγίες Πλου, οι ΟΠ υπερισχύουν. Αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στις γλώσσες των κειμένων η Αγγλική υπερισχύει.

Κλάσεις
Τα σκάφη της κάθε κλάσης μπορεί να διαιρεθούν, σύμφωνα με το πιστοποιητικό τους, σε κατηγορίες. Η απόφαση της Επιτροπής Αγώνων για την διαίρεση των κλάσεων θα ανακοινωθεί στην Συγκέντρωση Κυβερνητών και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να γίνει αντικείμενο συζήτησης.

Εκκίνηση
Η σειρά εκκίνησης των κλάσεων θα ανακοινωθεί στην συγκέντρωση κυβερνητών. Οι εκκινήσεις για όλες τις ιστιοδρομίες θα δοθούν σύμφωνα με τον RRS 26 (5 – 4 – 1 – 0).  Το προειδοποιητικό σήμα κάθε επόμενης κλάσης θα δίνεται το συντομότερο μετά την εκκίνηση της προηγούμενης κλάσης. Τα σκάφη που δεν αγωνίζονται θα πρέπει να κρατιούνται μακριά από την γραμμή εκκίνησης, μέχρι το προειδοποιητικό σήμα της κλάσης τους.

Στην Παράκτια ιστιοδρομία, κάθε σκάφος που θα εκκινήσει αργότερα από 5 λεπτά μετά το σήμα της εκκίνησης της κλάσης του, θα βαθμολογείται ως μη εκκινήσαν (DNS). Αυτό αλλάζει τον RRS Α4.1. Στις ιστιοδρομίες Ανοικτής Θαλάσσης, κάθε σκάφος που θα εκκινήσει αργότερα από 10 λεπτά μετά το σήμα της εκκίνησης της κλάσης του, θα βαθμολογείται ως μη εκκινήσαν (DNS). Αυτό αλλάζει τον RRS Α4.1. Μετά από σήμα μερικής ανάκλησης, η Επιτροπή Αγώνων θα προσπαθήσει να ανακοινώσει μέσω του VHF (72), τον αριθμό ή/και το όνομα του σκάφους που αναγνωρίστηκε ως OCS.

Η αργοπορία ή η αποτυχία να πραγματοποιηθεί αυτή η ανακοίνωση δεν δίνει δικαίωμα για αίτηση αποκατάστασης. Αυτό αλλάζει τον RRS 62.1(a). Όλα τα σκάφη που προτίθενται να αγωνιστούν, θα πρέπει, πριν από το πρώτο προειδοποιητικό σήμα της κάθε ημέρας, να πλεύσουν κοντά στο σκάφος σημάτων της Επιτροπής Αγώνων, ώστε να καταγραφεί η παρουσία τους.

Βαθμολογία
Για σκάφη ORCi: Τα αποτελέσματα για τις ιστιοδρομίες Ανοικτής Θαλάσσης θα υπολογιστούν με την χρήση του συστήματος «Offshore Time on Time Scoring», ενώ τα αποτελέσματα των Παράκτιων ιστιοδρομιών θα υπολογιστούν με την χρήση του συστήματος «Performance Curve Scoring». Στην περίπτωση που η Επιτροπή Αγώνων κρίνει ότι τα στοιχεία των πλεύσεων δεν είναι επαρκή ή/και αξιόπιστα για τον σωστό υπολογισμό των αποτελεσμάτων, θα χρησιμοποιήσει το σύστημα «Inshore Time on Time Scoring».

Το μήκος της διαδρομής, η διεύθυνση του αέρα και των σκελών της διαδρομής, θα καθοριστεί από την Επιτροπή Αγώνων και δεν δίνει δικαίωμα για αίτηση αποκατάστασης. Αυτό αλλάζει τον RRS 60.1(b). Για σκάφη IRC: Τα αποτελέσματα θα υπολογιστούν με την χρήση του συστήματος «Time on Time Scoring». Για σκάφη ORC Club: Τα αποτελέσματα για τις ιστιοδρομίες Ανοικτής Θαλάσσης θα υπολογιστούν με την χρήση του συστήματος «Offshore Time on Time Scoring», ενώ τα αποτελέσματα της Παράκτιας ιστιοδρομίας θα υπολογιστούν με την χρήση του συστήματος «Inshore Time on Time Scoring».

Το μήκος της διαδρομής, η διεύθυνση του αέρα και των σκελών της διαδρομής, θα καθοριστεί από την Επιτροπή Αγώνων και δεν δίνει δικαίωμα για αίτηση αποκατάστασης. Αυτό αλλάζει τον RRS 60.1(b). Θα ισχύσει το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας (Low Point) του Παραρτήματος Α των RRS.  Όλες οι ιστιοδρομίες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,00. Οι νικητές της "Aegean Regatta 2016" θα προκύψουν από το άθροισμα των βαθμολογιών σε όλες τις ιστιοδρομίες. Θα υπάρχει ξεχωριστή βαθμολογία για τις κατηγορίες κάθε κλάσης.

Χρονικά Όρια Τερματισμού
Τα χρονικά όρια τερματισμού για κάθε ιστιοδρομία, εκφραζόμενα σε ώρες – λεπτά – δευτερόλεπτα πλεύσης, είναι διαφορετικά για κάθε συμμετέχον σκάφος και θα ανακοινωθούν με την κατάσταση συμμετοχής σκαφών. Για την Παράκτια Ιστιοδρομία: «Κάθε σκάφος που αποτυχαίνει να τερματίσει μέσα στο χρονικό όριο τερματισμού μιας ιστιοδρομίας, όπως αυτό έχει καθοριστεί, θα βαθμολογείται σαν Did Not Finish». Αυτό αλλάζει τον RRS 35 και A4.

Για τις Ιστιοδρομίες Ανοικτής Θάλασσας: «Κάθε σκάφος που αποτυχαίνει να τερματίσει μέσα στο χρονικό όριο τερματισμού μιας ιστιοδρομίας, όπως αυτό έχει καθοριστεί, θα βαθμολογείται με τόσους βαθμούς ποινής όσα τα σκάφη που εκκίνησαν και τερμάτισαν την ιστιοδρομία μέσα στο χρονικό τους όριο προσαυξημένους κατά 1». Αυτό αλλάζει τον RRS 35 και A4. Τα χρονικά όρια τερματισμού παραμένουν αναλλοίωτα σε περίπτωση επιβράχυνσης της διαδρομής.