Συμπολίτες μας που χρήζουν υποστήριξης εξυπηρετεί καθημερινά το τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου

Το τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου, που στελεχώνεται από τέσσερις υπαλλήλους, δέχεται και εξυπηρετεί καθημερινά συμπολίτες μας που χρήζουν υποστήριξης για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες οικονομικές συγκύριες.

Μεριμνά για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, συγκεντρώνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά, χορηγεί, καταβάλει, αναθεωρεί, άρει, απορρίπτει ή διακόπτει τη χορήγηση των παρακάτω συνολικά δεκατριών επιδομάτων:

Ενίσχυσης ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας (>67%)
Αιματολογικών νοσημάτων
Εγκεφαλικής παράλυσης
Βαριάς Νοητικής υστέρησης
Κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους
Ανασφαλίστων παραπληγικών, τετραπληγικών
Παραπληγικών, τετραπληγικών Δημοσίου
Τυφλότητας
Κωφών και βαρήκοων
Χανσενικών
Στεγαστικής συνδρομής
Απροστάτευτων παιδιών
Ομογενών – Προσφύγων

Ετησίως εξυπηρετούνται 4.500 άτομα, ενώ επίδομα λαμβάνουν περίπου 2.500 ωφελούμενοι που κατοικούν πέρα από το νησί της Ρόδου και στα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου.

Οι δήμοι:  Καρπάθου, Κάσου, Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Μεγίστης υποστηρίζονται διοικητικά, ενώ οι υπόλοιποι μόνο οικονομικά. Το ετήσιο σύνολο των επιδομάτων ανέρχεται περίπου στα Δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσια τριάντα χιλιάδες ευρώ (13.530.000,00€).

Ευελπιστείτε ότι με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας από την επόμενη χρονιά θα παρέχεται και το επίδομα Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).