Ποιός θα αξιολογήσει το έργο των στελεχών-συνεργατών σε αμοιβόμενες θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

Του Γεωργίου Β. Παπαγεωργίου

 

Ο δήμαρχος στον Α’ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης φέρει ακέραια και συνολική την ευθύνη για την επιλογή των στενών συνεργατών του στους οποίους αναθέτει ειδικό έργο, ειδική αποστολή, η δε αξιολόγηση εκφράζεται ή με την παραμονή στις θέσεις τους ή με αντικατάσταση αυτών, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση Β’ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης στις περιφέρειες, μη εξαιρουμένου βέβαια και των ειδικών συμβούλων των οποίων η αμοιβή για τις συμβουλές είναι πολύ μεγαλύτερη αυτών των αιρετών συνεργατών.

 

Την τελευταία δεκαετία μόνιμος σχεδόν κάτοικος, παρακολουθώ και κρίνω ως εκ χαρακτήρος το έργο το οποίο οφείλουν να παράξουν οι εκλεκτοί μας της τοπικής αυτοδιοίκησης ή παράγουν επιτυχώς ή πλημμελώς, γιατί ενίοτε οφείλουμε να αναγνωρίζουμε τα θετικά και να τα επιβραβεύουμε όπως οφείλουμε εκτός από κριτική να είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε προτάσεις, αποτέλεσμα εμπειριών διαβίωσης σε ολόκληρο το νησί μας.

Πρόβλημα η ύδρευσης πρόβλημα η αποχέτευσης, πρόβλημα τα σκουπίδια και η καθαριότητα, πρόβλημα ο φωτισμός, πρόβλημα το κυκλοφοριακό και οι χώροι στάθμευσης, πρόβλημα στο αεροδρόμιο, στα λιμάνια, στην μαρίνα, πρόβλημα το αστικό και περιφερειακό οδικό δίκτυο του νησιού, πρόβλημα μεγάλο στο περιβάλλον από τις αλεπάλληλες συνεχείς και σε τακτά χρονικά διαστήματα πυρκαγιές, πρόβλημα στην ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, πρόβλημα στην ΠΡΟΤΟΥΡ, πρόβλημα στα κρουαζιερόπλοια, προβλήματα στην γεωργία και κτηνοτροφία, πρόβλημα ακόμη και καθ’ υπερβολήν και με τα ελάφια.

Περιμένω λοιπόν από τους επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού να αξιολογήσουν το έργο των συνεργατών, στελεχών και συμβούλων τους ονομαστικά και με παραδείγματα έστω και μόνο στην ετήσια απολογιστική εκδήλωση που πρέπει να γίνεται με επιμέλεια κάθε χρόνο σε ειδικό χώρο για να μπορεί να δεχθεί όσο γίνεται μεγαλύτερο αριθμό δημοτών και στις διαδικασίες να υπάρχει το δικαίωμα των δημοτών να μιλήσουν όσο θέλουν και η υποχρέωση των υπολογιζομένων να ακούσουν με υπομονή.

Χωρίς υπεκφυγές και χωρίς προσωπικές επιθέσεις ή κακόπιστες κρίσεις τα στελέχη της Α’ και Β’ τοπικής αυτοδιοίκησης αμοίβονται ως εργαζόμενοι ασχέτως του ότι δεν είναι αποκλειστικής απασχόλησης, έχουν κόστος και οφείλουν να αποσβέσουν την αμοιβή με ουσιαστικό αποτέλεσμα και βέβαια αναλόγως ή να συνεχίσουν ή να αντικατασταθούν και εδώ είναι η ευθύνη των επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης ως προς την σωστή αξιολόγηση των συνεργατών τους που σημαίνει να μην φοβούνται το  πολιτικό κόστος των όσων απομακρύνονται.

Ο πολίτης δημότης κάτοικος καταβάλλει σημαντικούς φόρους και τέλη στην τοπική αυτοδιοίκηση και απαιτεί, έχει το δικαίωμα, να ελέγχει, να παρακολουθεί, να κρίνει την χρηστή διαχείριση και το αποτέλεσμα και να απαιτεί την αξιολόγηση όσων εμπλέκονται στο αποτέλεσμα και οι ικανοί να παραμένουν αναβαθμιζόμενοι οι δε ανίκανοι να απομακρύνονται χωρίς ίχνος συμπάθειας ή τελευταίας ανοχής, διότι -τέλος- εσείς διαχειρίζεσθε τις τύχες της πόλης και του νησιού μας και εσείς έχετε ακεραίαν και προσωπικήν την ευθύνη χωρίς επιείκεια.

Ως προς την ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης με την κεντρική εξουσία για μας ανεξαρτήτως κριτικής το θετικό αποτέλεσμα καταγράφεται υπέρ των επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως και η ευθύνη για το τυχόν κακό αποτέλεσμα της συνεργασίας το οποίον και οφείλουν να ελαχιστοποιούν.