Στην Αστυπάλαια θα συνεδριάσει  το περιφερειακό συμβούλιο

Το απόγευμα της Παρασκευής 26 Αυγούστου θα συνεδριάσει το περιφερειακό συμβούλιο νοτίου Αιγαίου για να συζητήσει τρέχοντα θέματα.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αστυπάλαια και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Maltezana beach hotel.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται για συζήτηση 43 θέματα που στην πλειοψηφία τους αφορούν την κατασκευή και λειτουργία των υδατοδρομίων στα νησιά της περιφέρειας, με το νέο θεσμικό πλαίσιο που υιοθετήθηκε μετά από πρόταση της περιφερειακής αρχής.

Παράλληλα θα γίνει αναφορά και σε ζητήματα που αφορούν τόσο την Αστυπάλαια όσο και την Πάτμο.

Αναλυτικά τα θέματα έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση θεµάτων νήσων Αστυπάλαιας και Πάτµου.

ΘΕΜΑ 2ο: Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ – Προσδιορισµός Ειδικοτήτων.

Εισηγήτρια: Γενική  Δ/ντρια Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κα. Αριστείδου Ευµορφία

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση «Στρατηγικού Σχεδίου» -1η Ενότητα Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 4ο: 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2016.

Εισηγητής: Προϊστάµενος  Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού κ. Λούβαρης Αντώνης.

6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Δωδεκανήσου 2016 & 7η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Δωδεκανήσου έτους 2016.

Εισηγητής: Προϊστάµενος  Δ/νσης Διοικητικών & Οικονοµικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 5ο: Μεταφορά Μαθητών Α Δ/θµιας και Β Δ/θµιας Εκπαίδευσης µε Ειδικά Μαθητικά Δελτία και µε επίδοµα Γονέων Σχολ. Έτους 2016-2017– Π.Ε. Δωδεκανήσου.

Εισηγητής: Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Δια Βίου Μάθησης κ. Άγγελος Ανανίας

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση Οργανισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υποδοχή των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων στις Οικονοµικές υπηρεσίες λόγω κατάργησης των ΥΔΕ από 01 Δ/01 Δ/2017.

Εισηγήτρια: Γενική  Δ/ντρια Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κα. Αριστείδου Ευµορφία

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σύναψης διαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ ΠΝΑΙ και Δήµου Χάλκης για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων Χάλκης».

Εισηγητής: Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Βιοµηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων κ. Φλεβάρης Ιωάννης

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σύναψης Διαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήµου Αντιπάρου µε σκοπό τη µεταβίβαση αρµοδιότητας δικαιούχου για το έργο: «Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήµου Αντιπάρου».

Εισηγητής: Ο Έπαρχος Πάρου Αντιπάρου κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση σύναψης Διαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήµου Κιµώλου µε σκοπό τη µεταβίβαση αρµοδιότητας δικαιούχου για το έργο: «Έργα Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήµου Κιµώλου».

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σύναψη Διαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήµου Σίφνου µε σκοπό τη µεταβίβαση αρµοδιότητας δικαιούχου για το έργο: «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεµώνα Δήµου Σίφνου».

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση της 176 Δ/2015 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου για την έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), της Ιεράς Μητρόπολης Σύµης, Χάλκης, Καστελλόριζου και Τήλου και του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για το έργο «Επισκευή και συντήρηση κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Πανορµίτη Σύµης» προϋπολογισµού 180.000,00€.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενή Τοµέα – Πρόεδρος Οικονοµικής Επιτροπής κ. Ζαννετίδης Φιλήµονας

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) και του Δήµου Ρόδου για το έργο «Αποπεράτωση και διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου Μουσείου Μεσαναργού» Προϋπολογισµού 74.400,00€.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενή Τοµέα – Πρόεδρος Οικονοµικής Επιτροπής κ. Ζαννετίδης Φιλήµονας

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σύναψης Διαβαθµιδικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) και του Δήµου Ρόδου για το έργο «Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναργού προς Αγ. Θωµά» Προϋπολογισµού 80.000,00€.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενή Τοµέα – Πρόεδρος Οικονοµικής Επιτροπής κ. Ζαννετίδης Φιλήµονας

ΘΕΜΑ 14ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Κω για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Αστυπάλαια – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος

ΘΕΜΑ 15ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Μυκόνου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Μύκονο – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 16ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σίφνου για την χρηµατοδότηση της υλοποίησης των υποδοµών του υδατοδροµίου στη ν. Σίφνο– Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 17ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Πάτµου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Λέρο – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος

ΘΕΜΑ 18ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Λειψοί – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος

ΘΕΜΑ 19ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Νότιας Δωδεκανήσου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Ρόδο – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος

ΘΕΜΑ 20ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κω για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Κω– Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος

ΘΕΜΑ 21ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας Δωδεκανήσου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Τήλο– Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος

ΘΕΜΑ 22ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας Δωδεκανήσου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Χάλκη– Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος

ΘΕΜΑ 23ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας Δωδεκανήσου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Καστελλόριζο – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος

ΘΕΜΑ 24ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας Δωδεκανήσου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Κάρπαθο– Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος

ΘΕΜΑ 25ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας Δωδεκανήσου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Κάσο – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος           
ΘΕΜΑ 26ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κω για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Νισύρου – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος

ΘΕΜΑ 27ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Καλύµνου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Κάλυµνος – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος

ΘΕΜΑ 28ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας Δωδεκανήσου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Σύµη– Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος

ΘΕΜΑ 29ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Σύρο– Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 30ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Μήλου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Μήλο– Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 31ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Θήρας για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Θήρας – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 32ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάρου -Αντιπάρου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Πάρο – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 33ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νάξου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Νάξο – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 34ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Κύθνο – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 35ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Κέα– Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 36ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νάξου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Αµοργού – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 37ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Τήνου – Άνδρου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Άνδρο– Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 38ο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ίου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Σίκινο – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 39ο: Συγκρότηση Επιτροπής διαλογής µελών για το «Περιφερειακό Επιστηµονικό Συµβούλιο Ερευνάς και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ) Ν. 4386/2016».

Εισηγητής: Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Δια Βίου Μάθησης κ. Άγγελος  Ανανίας

ΘΕΜΑ 40ο: Επικύρωση της υπ.αριθµ.πρωτ.οικ. 89790/1023/19.07.2016 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων περί "Αποδοχής συµµετοχής και ορισµού εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράµµατος CLLD / LEADER 2014 – 2020 (τοπικά προγράµµατα που υλοποιούνται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.)".

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 41ο: Τα οξυµένα προβλήµατα των εργαζοµένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Εισηγήτρια: κα Χατζηγιάννη Μαρία

ΘΕΜΑ 42ο: Επικύρωση πρακτικών 7ης/5-7-2016 συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου.

ΘΕΜΑ 43ο: Λήψη απόφασης για ορισµό τόπου συνεδρίασης του επόµενου Περιφερειακού Συµβουλίου.