Παρέκαμψαν τον Γ. Βασιλάκη για την θέση του προϊσταμένου του ΠΕΔΥ

Παρά το γεγονός ότι είναι ο αρχαιότερος γιατρός στο ΠΕΔΥ, με 34 χρόνια υπηρεσίας, αγνοήθηκε επιδεικτικά και δεν διορίστηκε προϊστάμενος!

Η απρέπεια αυτή, που αφορά την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, στρέφεται εναντίον του γνωστού γιατρού (και πρώην προέδρου του ιατρικού συλλόγου Ρόδου)  κ. Γιάννη Βασιλάκη και προφανώς έχει σχέση με το γεγονός ότι δεν ανήκει στους “ημετέρους”.
Ηδη επί του θέματος ο κ. Βασιλάκης κατέθεσε ένσταση-διαμαρτυρία προς την διοικήτρια της 2ας ΔΥΠΕ, την οποία κοινοποίησε και στον υπουργό Υγείας.

Αναφέρει σ’ αυτήν τα εξής:
“Αξιότιμη κυρία Ιορδανίδου, σε συνέχεια του χθεσινού mail μου προς εσάς, με κοινοποίηση στον Υπουργό Υγείας, “Ενίσταμαι και διαμαρτύρομαι” εντονότατα, για το μη σύννομο της ως άνω απόφασής σας, διορισμού Επιμελήτριας Ε.Σ.Υ. στο Π.Ε.Δ.Υ., όπου υπηρετώ, απόφασή σας ερχόμενη ενάντια στο άρθρο 47, του νόμου 4368, τεύχος πρώτο, αρ. φύλλου 21. (Άρθρο 47 Επιστημονικά υπεύθυνοι των κέντρων υγείας και μονάδων υγείας τα πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1397/1983, όπως τα εδάφια αυτά ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

“Υπεύθυνος για το Συντονισμό της επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας ή της Μονάδας Υγείας ορίζεται εκ των υπηρετούντων, με απόφαση του Διοικητή της Οικείας Υ.Πε. ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ. ή οδοντίατρος με βαθμό Διευθυντή και, εν ελλείψει αυτού, Επιμελητής Α’ με τριετή θητεία. Στην ίδια απόφαση και με τις ανωτέρω προϋποθέσεις ορίζεται και ο αναπληρωτής του”).

Η απόφασή σας ελήφθη χωρίς το σκεπτικό, και παρακάμπτοντας το γεγονός ότι, στη Μονάδα Π.Ε.Δ.Υ. Ρόδου, υπηρετεί ο υποφαινόμενος και η κ. Κωνσταντίνα Διαμάντα, αμφότεροι διευθυντές Ε.Σ.Υ.

Για το ιστορικό της υπόθεσης, αναφέρω ότι, με προηγούμενη απόφασή σας, διορίσατε την εξαίρετη συνάδελφο, κυρία Β. Κορδώνη επιμελήτρια ΕΣΥ, ως συντονίστρια, αντικαθιστώντας τον κύριο Χ. Μαντά.

Στις 3/08/2016 με την ΔΑΑΔ34492/03-08-2016 απόφασής σας, διορίζεται την κυρία Διαμάντα-Αναγνώστη Κωνσταντίνα, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., ως συντονίστρια, καθαιρώντας την κυρία Κορδώνη.

Και στις 08/08/2016, με την απόφασή σας ΔΑΑΔ 34948/08-08-2016, δηλ. μετά πέντε ημέρες επαναφέρετε την κυρία Κορδώνη, επιμελήτρια, καθαιρώντας την κ. Διαμάντα διευθύντρια.
Σε όλες τις παραπάνω αποφάσεις σας, σημείο αναφοράς σας, είναι το άρθρο 47 του ως άνω νόμου, και η εύρυθμος λειτουργία της Μονάδας Ρόδου.

Μετά απολύτου βεβαιότητας, μετά από 34 έτη υπηρεσίας στην μονάδα της Ρόδου, με τις εμπειρίες του πρώην πρόεδρου του Ιατρικού συλλόγου Ρόδου, καθώς και των διαφόρων μετακλητών θέσεων Ευθύνης-Διοίκησης, που είχα την τύχη, ευσυνείδητα να υπηρετήσω, ευθαρσώς σας λέγω, πως ούτε το Εύρυθμος της Μονάδας Π.Ε.Δ.Υ. Ρόδου επετεύχθη, ούτε ο Νόμος ετηρήθη.

Για όλα αυτά τα παραπάνω, και έχοντας κάθε έννομο συμφέρον, να προσβάλω την απόφασής σας με κάθε νόμιμη ενέργεια, παρακαλώ τον πρώτο αποδέκτη του FAX μου, να ενεργήσει όπως πρωτοκολληθεί, η ένσταση-διαμαρτυρία μου και να μου αποσταλεί ο αριθμός πρωτοκόλλου, στο ως άνω mail μου, ή, ως  SMS στο κινητό μου”.