Λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου Ρόδου

Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΛΑΝΑ
Διπλ. Μηχ/λόγος Μηχ/κός πρώην  Δ/ντής ΔΕΗ Σορωνής.

Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθώ από τις τοπικές εφημερίδες την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο Δήμο Ρόδου όπου οι διάφορες υπηρεσίες του δεν λειτουργούν επειδή το προσωπικό απουσιάζει με κανονική άδεια.

Αυτό είναι απαράδεκτο και δείχνει ότι η οργάνωση σε κάποια σημεία υποφέρει ή ότι οι αρμόδιοι προϊστάμενοι δεν έχουν την πυγμή να εφαρμόσουν τους κανονισμούς (εάν υπάρχουν) της υπηρεσίας..

Ως πρώην Διευθυντής του εργοστασίου της Σορωνής ( περίπου 200 άτομα προσωπικό) έχω μεγάλη εμπειρία στο θέμα της χορήγησης των αδειών του προσωπικού. Η χορήγηση των αδειών γίνονταν και συνεχίζει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι τομείς του εργοστασίου να λειτουργούν απρόσκοπτα.

Σκεφθήκατε ποτέ τι θα συνέβαινε εάν όλο το προσωπικό του εργοστασίου έπαιρνε άδεια τον Αύγουστο;; Θα είχαμε συνεχές Μπλακ-αουτ. Για όλο το μήνα.

Για το λόγο αυτό οι υπηρεσίες των εργοστασίων αλλά και άλλων τομέων της επιχείρησης (συνεργεία διανομής, οικονομικός τομέας κ.λ.π.) εφαρμόζουν ένα δίκαιο σύστημα για την χορήγηση των αδειών,

Συγκεκριμένα:
1)Οι προϊστάμενοι των διαφορών τομέων του εργοστασίου(λειτουργία, συντήρηση, χημείο, γραμματεία) κρατούν αρχεία χορηγήσεως αδειών τουλάχιστο τα 3 τελευταία χρόνια. Εάν κάποιος υπάλληλος πήρε  άδεια πέρυσι τον Αύγουστο και προπέρυσι τον Ιούλιο φέτος θα πάρει άδεια Μάιο-Ιούνιο ή Σεπτέμβριο. Υπάρχει βεβαία και η δυνατότητα σπασίματος των αδειών ως επίσης η τμηματική άδεια το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα.

2)Υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω είναι  οι προϊστάμενοι των τομέων με την επίβλεψη του Διευθυντή της μονάδας ο οποίος υπογραφεί όλες τις άδειες του εργοστασίου και παρεμβαίνει σε περιπτώσεις διαφωνιών υπαλλήλων με κάποιο προϊστάμενο.

Συμπεράσματα:
Α. Είναι φυσικό όλο το προσωπικό να θέλει την κανονική του άδεια τους 2 θερινούς μήνες. Αυτό όμως είναι αδύνατον επειδή οι υπηρεσίες δεν μπορούν να κλείνουν το καλοκαίρι.

Β. Για την δίκαιη χορήγηση των αδειών κατά τους θερινούς μήνες είναι απολύτως αναγκαία  η τήρηση αρχείου αδειών προηγουμένων ετών από τους προϊσταμένους ή τους Διευθυντές των υπηρεσιών και την χρήση τους στο προγραμματισμό του τρέχοντος έτους.

Γ. Για την ικανοποίηση περιπτώσεων γονέων που έχουν παιδία στα σχολεία μπορεί να γίνει σπάσιμο των αδειών ή αμοιβαία συνεννόηση αλλαγής των ημερομηνιών κάποιων υπαλλήλων μεταξύ τους βέβαια με την έγκριση των προϊσταμένων.

Δ. Υπεύθυνοι για την χορήγηση των αδειών ώστε να μην κλείνουν οι υπηρεσίες του Δήμου είναι οι Διευθυντές της κάθε υπηρεσίας και σε περιπτώσεις διαφωνιών κάποιων υπαλλήλων είναι απαραίτητη η παρέμβαση κάποιου ανώτερου στελέχους ή και του ιδίου του Δημάρχου.